BAŞKAN GENÇER'DEN PERSONELE BAKLAVA JESTİ

BAŞKAN GENÇER'DEN PERSONELE BAKLAVA JESTİ
Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Sahilkent Mahallesi’nin 3 ana caddesini kapsayan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek personele baklava ikramında bulundu.

Ayvalık Belediyesi tarafından, Teknik Güç Birliği Sahil Sitesi önünden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi, Kuvay-i Milliye Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesini takip ederek Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür Sanat Merkezi bitişiğindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği önüne kadar yolda yapılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor. 20 Haziran Çarşamba günü, bozuk zeminin kazılarak kaldırılmasıyla başlayan çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin metrelik yol asfaltlanacak.
20 kişilik ekip ile gerçekleştirilen ve hızlı bir şekilde tamamlanması için gece mesaisi de yapılan çalışmaları başladığı günden bu yana periyodik olarak inceleyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 29 Haziran Cuma sabahı gerçekleştirdiği ziyarette, asfalt çalışmalarını yürüten personele baklava jesti yaptı. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Gençer, sohbet sırasında personele baklava ikram etti.

“BELEDİYEMİZİN YOL YAPIM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR”
Gerek doğal nedenlerle bozulan, gerekse alt yapı çalışmaları nedeniyle daha önce kazılan noktalarda onarım, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle başlatılan yol yapım seferberliğinin asfaltlama çalışmalarıyla sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Kentte alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların üst standartlarda yapılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ayvalık yollarının düzenlemesini vatandaşlarımızın sorun yaşadığı tüm yolları bitirinceye kadar sürdüreceğiz” dedi.


 

 

 

ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ, TURMEPA’NIN MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPINA KATILACAK 

 

Başkan Gençer, “Denizin önemini bilen çocuklarımız, kirlilikle mücadele eden bireyler olacak” 

Ayvalık’ın gururu ‘Zeytin Çekirdekleri’, TURMEPA’nın gelenekselleşen Masmavi Deniz Eğitim Kampında denizlerimizi korumanın önemini eğlenerek öğrenecek.

Ayvalık’ın yanı sıra yurdun değişik illerinde ve son olarak Paris’te konser veren Zeytin Çekirdeklerinin sanat yoluyla birlik ve barışın sesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Deniz kıyısında yer alan kentimizde yaşayan çocuklarımız zaten denizin öneminin farkında. Bu kamp sayesinde edinecekleri bilgiler de, deniz kirliliği ile mücadele eden, yaşadığı kenti seven ve koruyan bireyler olmalarına katkı verecektir” dedi. 
TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 2 - 6 Temmuz tarihleri arasında ‘Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor’ sloganıyla Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde, Ayvalık’ta gerçekleşecek. Masmavi Deniz Eğitim Kampı ile çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizler, kıyıları ve deniz canlılarını korumanın önemini ve aldığımız her iki nefesten birini denizlerin sağladığı anlatılacak. Besin zincirinde planktonların önemi, deniz habitatı ve biyolojik çeşitlilik konularında kampçılara eğitim vermenin yanı sıra çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratıp deniz sevgisi kazandırmak, denizin yaşayan bir sistem olduğunu ve ekosistemin önemini fark etmelerini sağlamak. Kamp sayesinde çocuklar karasal kaynaklı kirliliği ve alınması gereken önlemlerin öğretilmesi kampın amaçları arasında. 
Çoğunlukla denizel konuların işleneceği kampta çocuklar, her gün kumsal ve denizle temas halinde olacak, tekneyle Ayvalık kıyılarını keşfedecek, kendi plankton kepçeleri ile yakaladıkları planktonları inceleme fırsatı bulacak, deniz ve doğa ile iç içe yaşamanın güzelliğinin farkına varacaklar. Her gün birbirinden farklı atölyelerle besin zincirini, kumsaldaki atıkların deniz canlıları ve insan yaşamına etkilerini ve deniz eko-sistemini öğrenirken aynı zamanda el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Bunların yanı sıra çeşitli tanışma-kaynaşma oyunları ile birbirlerini tanırken, ekip ruhunu yakalama deneyimi kazanacaklar. Ayrıca kampçılar, kültür gezileri, atölye çalışmaları, yüzme-dalış organizasyonu ve kapanış gösterisi gibi etkinliklerle unutamayacakları bir kamp macerasını deneyimleyecek. Kumsal ve denizin keyfini son güne kadar yaşayacak olan çocuklar, deniz ekosistemine dair öğrendiklerini drama çalışmalarıyla sergileyerek farklı bir deneyim elde edecek. Kamp, Zeytin Çekirdekleri Orkestra ve korosunun sahne alacağı gösteri ve eğlence dolu kapanış gecesiyle sonra erecek.

 

 

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 02 MAYIS 2018'DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 87 Meclis Üyesi Ahmet ERKAL, Aydın DERİNOVA, Muhitin TÜFEKÇİ ve N.Arif TÜNEK'in, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarının kabulüne,
2 88 Belediyemiz Vergi Gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesine göre Belediyemize ait 227801 - 227812 -218375 numaralı posta çeki hesaplarımızın Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak kamu hizmetine tahsis edilmesi konusunun Meclis Gündemine alınmasının, Belediyemize ait Vakıflar Bankası Ayvalık Şubesi neznindeki TR50 0001 5001 5800 7302 3765 16 numaralı hesabımızın personel maaş hesabı olarak tanımlanmasını ve kamu hizmetine tahsil edilmesi konusunun Meclis Gündemine alınmasının, İlçemiz Sakarya Mahallesi 101 pafta 1669 ada 1 parsel, 1818 ada 34 parsel, 1819 ada 3 parsel ve 1820 ada 1 parseller ile alakalı 4,5 m yüksekliğin olduğu ticaret bloklarının yüksekliğinin 6,30m'ye çıkarılmasını içeren plan tadilatı Belediye Meclisimizin 03.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 24.04.2018 tarih ve 441 sayılı kararı ile plan tadilatının revizyon planlarında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Meclisimizin uygun bulduğu plan tadilatının Büyükşehir Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi ve itirazda bulunması için konunun gündeme alınmasına,
3 89 2017 Mali yılı kesin hesabının oy çokluğuyla kabulüne,
4 90 Belediyemiz Vergi Gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesinde (Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez) denildiğinden, Belediyemize ait 227801 - 227812 - 218375 numaralı posta çeki hesaplarımızın Vergi Gelirleri Tahsilat Hesapları olarak kamu hizmetine tahsis edilmesinin kabulüne,
5 91 Belediyemize ait Vakıflar Bankası Ayvalık Şubesi neznindeki TR50 0001 5001 5800 7302 3765 16 numaralı hesabımızın personel maaş hesabı olarak tanımlanmasını ve kamu hizmetine tahsil edilmesinin kabulüne,
6 92 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 1192 ada, 34 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı satış talebi incelenmiş, yapılan incelemede; taşınmazın tapu hanesinde "bu parsel üzerindeki bina Osman oğlu İzzet Gülal'a aittir." beyanı bulunduğu anlaşılmış olup, taşınmazın bu durumun giderilmesi ve mülkiyetin bütünlüğünün korunması amacı ile satışının uygun olduğunun kabulüne,
7 93 İlçemiz Murateli Mahallesi, 115 ada, 89 parselde kayıtlı mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz ile alakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 23/11/2017 tarih, 1296 sayılı meclis kararı ve belediyemizin 03/01/2018 tarih, 23 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçkeli uygulama imar planlarına esas 29/03/2018 tarih, 3024/2673 sayılı ve 23/03/2018 tarih, 2876/2457 sayılı dilekçeler ile yapılan itiraz talebi incelenmiş, yapılan incelemede; plan değişikliği askı süresinin tamamlandığı ve yapılan itirazların askı süresinden sonra yapılması; taşınmazın vasfının zeytinlik olmadığı ve üzerinde herhangi bir zeytin ağacı olmaması sebebi ile zeytin yasasına tabi olmadığı; taşınmaz üzerinde depolama yapılmayacağı yalnızca katı atık aktarma merkezi olarak kullanılacağı; yerleşim alanlarından uzak olması sebebi ile de alanın aktarma işlevine uygun olduğu; aktarma istasyonunun yapılması ve sistemin devreye girmesi ile beraber Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan mevcut vahşi depolama alanının yeniden doğaya kazandırılacağı sebepleri ile itirazın red edilmesinin uygun olduğunun kabulüne,
8 94 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, Tuzla Mevkii, 347 ada, 3-4 parsellerin doğusunda yer alan yeşil alan ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; bölgenin ihtiyacını karşılamak amacı ile önerilen trafo alanının, 347 ada 3 ve 4 parsellerin ortasına hizalanması ve parsellerin önündeki yoldan yeşil alan içerisinde 5m doğuya kaydırılması şartı ile uygun olduğunun kabulüne,
9 95 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 889 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/12/2017 tarih, 1438 sayılı kararı ile onaylanmışsa da söz konusu plan değişikliği ile alakalı meclisimizin 01/06/2016 tarih, 145 sayılı kararı ile uygun görülmediği anlaşılmış, söz konusu kararımızda belirtilen etrafında yapılaşmasını tamamlamış "konut" kullanımına sahip imar adalarının bulunduğu, kararın bu adaları olumsuz etkileyeceği, güneyinde servis aldığı 12m'lik yolun trafik yoğunluğunu arttırarak ulaşımı olumsuz etkileyeceği, ayrıca meclisimizin 07/03/2018 tarih, 63 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu taşınmazın kuzeyinde Edremit Asfaltı'ndan servis alan 889 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaza getirilen yoğunluğun 0.20 olması ancak 46 parsel için önerilen yoğunluğun 0.60 olması, yine 13 parsel için onaylanan plan değişikliğinde parselin doğusunda yer alan KDKÇA alanı ile arasına 7m servis yolu bırakıldığı ancak 46 parsel için önerilen değişiklikte bu servis yolunun göz ardı edilerek KDKÇA lejandlı adaya bitişik olması sebepleri ile öneri plan değişikliğinin uygun olmadığının kabulüne,
10 96 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1875 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret lejandına sahip taşınmazın içerisinde önerilen akaryakıt lejandının; konut alanlarından uzak olması için mevcut taşınmazın güneydoğu köşesinde, 1568 ada 1 parselin kuzeybatısına bakan cephesinde, önerilmesi şartı ile uygun olduğunun kabulüne,
11 97 İlçemiz Fethiye Mahallesi, 255 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-32571 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planında taşınmazın 36m2 öneri bina kitlesi bulunduğu, ancak 1957 tarihinden önce "kargir ahır" vasfı ile taşınmazın tümünde mevcut yapı bulunduğu anlaşılmış olup, taşınmazın lejandını "mevcut bina" lejandı olarak öneren plan değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa istinaden mevcut dokunun korunması ve sürdürülebilir kılınması sebebi ile uygun olduğunun kabulüne,
12 98 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1037 ada, 138-139-140-71-72-132 parsellerde ve 1144 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında KAKS:0.07, hmax:4.50m yapılanma koşullarına tabi Günübirlik lejanda sahip taşınmazların, yapı adası içerisindeki derenin plana işlenmesi ile birlikte E:0.30, Yençok: 7.50m yapılanma koşullarına tabi "otel" lejandına değişikliğini öneren plan değişikliğinin; daha detaylı incelenebilinmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun kabulüne,
13 99 İlçemiz Altınova Mahallesi, eski 3039 parsel, yeni 626 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Balıkesir İdare Mahkemesinin 04/04/2014 tarih, 2013/1409 esas 2014/432 sayılı kararı ile, Danıştay 6. Dairenin 10/09/2014 tarih, 2014/6332 esassayılı kararı incelenmiş, yapılan incelemede; söz konusu idare mahkemesi kararı ile Mülga Altınova Belediyesi'nin 06/12/2012 tarih, 60 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin iptal edildiği ve kararın danıştay kararı ile onandığı anlaşılmış; konunun daha detaylı incelenebilinmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun kabulüne,
14 100 İlçemiz Altınova Mahallesi, 234 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı takas talebi incelenmiş, yapılan incelemede; taşınmazın 2014 yılından önce 910m2 alana sahip olduğu ancak 3402 sayılı yasanın 22a maddesine istinaden yapılan uygulama sonucu 247,07 m2 alana sahip olduğu, mahkemeye esas alanın söz konusu taşınmazın alanında bulunmadığı ve 234 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazda yer aldığı anlaşılmış olup, mevcut durumda taşınmazın takasının uygun olmadığı; ancak kadastro mahkemesi sonrasında mahkemeye esas konu alan tekrar söz konusu taşınmaza dahil olması durumunda tekrar değerlendirilmesinin uygun olduğunun kabulüne,
15 101 İlçemiz (eski Sakarya) yeni Aliçetinkaya Mahallesi, 1589 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planının, Balıkesir İdare Mahkemesinin 2008/805 sayılı kararı ile iptal edildiği, plansız konuma düşen taşınmaz üzerine belediye meclisimizin 10/03/2014 tarih, 61 sayılı kararı ile E:0.15, hmax:4.50 yapılanma koşullarına tabi "T" (turistik ve ticari amaçlı yeşil alan) lejandı önerildiği ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısında belirtilen kıyı kenar onaysız halihazır üzerine plan değişikliğinin yapılmaması gerektiği sebebi ile meclisimizin 03/09/2014 tarih, 125 sayılı kararı ile onay kararımızın iptal edildiği anlaşılmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 04/04/2018 tarih, E.2874 sayılı yazısı ile kıyı kenar çizgisinin aktarımı yapılarak onaylanan halihazır harita üzerine, mevcut yönetmelikte "turistik ve ticari amaçlı yeşil alan" lejandı bulunmadığından, E:0.15, Yençok:4.50 yapılanma koşuluna tabi "ticaret - turizm alanı" lejandı öneren plan değişikliğinin uygun olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planının onayı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayının kabulüne,
16 102 Gündemimize İmar ve Şehiricilik Müdürlüğünden gelen yeni konular arasında yer alan; 1.Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 216 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. 2.Altınova Mahallesi, 598 ada, 26 parselin batısında yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3.Altınova Mahallesi, 440 ada 4 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alaklı 1/1000 ölçekli Altınova Kentsel Sit Koruma Amaçlı imar plan değişikliği, 4.Karaayıt, Kırcalar, Üçkabaağaç, Yeniköy Mahallelerinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünce yaklaşık 30m2 prefabrik sağlık istasyonu kurulması amacı ile tahsis talebi, 5.Tıfıllar Mahallesi 131 ada 4-5-6-7-8-9-12-13-14 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 6.Fethiye Mahallesi 113 ada 6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK'nın 21/02/2018 tarih 205 sayılı kararına itiraz talebi, Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni konular arasında gelen 1-2-3-4-5-6. maddelerin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna kabulüne,
17 103 İlçemiz Sakarya Mahallesi 101 pafta 1669 ada 1 parsel, 1818 ada 34 parsel, 1819 ada 3 parsel ve 1820 ada 1 parseller ile alakalı 4,5 m yüksekliğin olduğu ticaret bloklarının yüksekliğinin 6,30m'ye çıkarılmasını içeren plan tadilatı Belediye Meclisimizin 03.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 24.04.2018 tarih ve 441 sayılı kararı ile plan tadilatının revizyon planlarında değerlendirilmesine karar verilmiştir. İmar uygulaması görmüş olan söz konusu parsellerin planda öngörülmüş kitle ölçülerinin yaygın ve büyük bir kütle oluşturmadığından, çevredeki gerek yapılaşmış binalar, gerekse onanlı imar planındaki yapı yüksekliklerinin teklif planda öngörülen yapı yüksekliğinin üzerinde olmasından, silüeti bozmadığından, belirtilen unsurlar dikkate alınarak, Meclisimizin uygun bulduğu plan tadilatının Büyükşehir Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi için itirazda bulunmasının kabulüne, 02.05.2018 tarihli Meclis Toplantısında karar verildi.
T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 04-06 NİSAN 2018'DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 68 Meclis Üyesi Aydın DERİNOVA ve Merih ARSLAN'in, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarının kabulüne,
2 69 İlçemiz Altınova Mahallesi 234 ada 2 parsel sahibi İsa ÖNDER'in, Altınova Mahallesi 567 ada 23 parselde kayıtlı, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulle takas talebinin, İlçemiz sınırları içinde yeralan ve mesken olarak yapı kullanması bulunan müstakil veya blok halinde ev pansiyonu olarak işletilen veya pansiyon olarak kullanımı talep edilen binalara, turizmi desteklemek, her türlü güvenliğini sağlamak amacıyla; mevcut kullanımlarıyla "pansiyon" olarak işletme izni verilmesi konusunun, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 101 ada 104 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün 10 yıl süre ile ihaleye çıkarılması konusunun Meclis gündemine alınmasının kabulüne,
3 70 2017 yılı Faaliyet Raporu okundu.
4 71 2017 yılı Denetim Raporu okundu
5 72 Belediyemiz öncülüğünde Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestrası ve Korosu ile eğitmenlerinin 23 Nisan'da Paris'te yapılacak kutlama etkinliklerine katılmaları ile ilgili Gönüllü Eğitmen Nazlı YALKINOĞLU'nun yurt dışına çıkabilmek için görevli sayılmasının kabulüne,
6 73 Meclis Üyesi Aydın DERİNOVA, Ufuk OVA, Şakir SAKARYA, N.Arif TÜNEK, Ufuk TURAN, K.Volkan EVREN'nin bugünkü toplantıda izinli sayılmalarının kabulüne,
7 74 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1589 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Olcay KONYALIOĞLU'na ait gayrimenkulle alakalı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin değerlendirilmesi talebinin yeni konulara ilave olarak eklenmesinin kabulüne,
8 75 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği her yıl seçilmesi zorunlu olan İhtisas Komisyonları :Encümen Üyeliğine Fikri ÇALIK ve Dilek SARAÇOĞLU'nun seçilmesine, Meclis İmar Komisyonu Üyeliğine Mehmet Ali Yalçın TAŞ, Hüseyin BARIŞ, Şeref AKIN, Fahri GÜREN, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU'nun seçilmesine, Meclis Sağlık Komisyonu Üyeliğine Dilek SARAÇOĞLU, Salman KAYRAN, Mehmet Ali Yalçın TAŞ, Şeref AKIN, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU'nun seçilmesine, Meclis Plan Bütçe Üyeliğine Mehmet Ali TUNCER, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Gökay BACAN, Hüseyin BARIŞ, N.Arif TÜNEK'ın seçilmesine, Meclis Tarife Komisyon Üyeliğine Şakir SAKARYA, Salman KAYRAN, Gökay BACAN, Ahmet ERKAL, N.Arif TÜNEK'in seçilmesine, Meclis Hukuk Komisyonu Üyeliğine Şakir SAKARYA, Mehmet Ali TUNCER, Fikri ÇALIK, Gökay BACAN, Şeref AKIN'nın seçilmesine,
9 76 Hukuk Komisyonundan gelen; Alibey Adası Hediyelik Eşya satışı yapan dükkanlarla yapılacak protokol ile ilgili olarak; 1.Mevcut Pazar yeri incelendiğinde mülkiyeti Şükran Zarplı, Gülperi Özcan, Ömer Zarplı, Sungur Şükran Zarplı ve Gülter Zarplı'ya ait olan 1032 ada 1 parsel 184 m2 taşınmaz ve mülkiyeti Hatice Leman Özak ve Erdanay Sönmez'e ait 992 Ada. 2 parsel 182 m2 taşınmaz ve ayrıca bu maliklerin terki sonucu oluşmuş alanlar üzerine kurulmuş olduğu saptanmıştır. 2.Söz konusu Hediyelik Eşya Satış Alanının oluşturulması, kiralanması ve ücretinin belirlenmesi amacıyla Ayvalık Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 36 sayılı kararıyla malikler ile Belediye Başkanı arasında kira sözleşmesi yapılmıştır. Kira sözleşmesi incelendiğinde, kiralama süresi 01.01.2009 da başlayıp 31.12.2016 tarihinde sona ermiştir. 3.Sözleşmesi biten Hediyelik Eşya satış standlarının bulunduğu parsellerin malikleri Ayvalık Belediyesine Müracaat ederek son durumun değerlendirilip yeniden bir anlaşmaya varılmasını talep etmişlerdir. Benzer şekilde faaliyet gösteren ve diğer şahıslar ile Belediyemiz arasında yapılan protokoller incelemiş olup aşağıdaki karara varılmıştır. Söz konusu alanda parselleri bulunan malikler ile Belediyemiz arasında 1 yıl süreli olarak; alanda bulunan Standlardan, kiraların malikler tarafından toplanması ve elde edilen gelirin %30'nun Ayvalık Belediyesine yatırılması şartlarını taşıyan protokolün yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,
10 77 Belediyemiz bünyesinde bulunan Hudut Kapısı liman işletmesinde, ülkemize gelen yerli ve yabancı menşeili yatlardan alınacak günlük yat tarifelerinin kabulüne, 0-9,00 mt Yatlar için bir günlük : 30,00-TL / 09.01-11,00 mt Yatlar için bir günlük : 60,00-TL / 11.01-13,00 mt Yatlar için bir günlük : 70,00-TL / 13.01-15,00 mt Yatlar için bir günlük : 90,00-TL / 15.01-17,00 mt Yatlar için bir günlük : 100,00-TL / 17.01-19,00 mt Yatlar için bir günlük : 110,00-TL / 19.01-21,00 mt Yatlar için bir günlük : 120,00-TL / 21.01-24,00 mt Yatlar için bir günlük : 140,00-TL /24.01-27,00 mt Yatlar için bir günlük : 190,00-TL / 27,01 mt üzeri Yatlar için bir günlük : 245,00-TL / Katamaran Yatlar için bir günlük : 150,00-TL
11 78 Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet boş G.İ.H. Sınıfı 1.Derece Muhasebeci kadrosunun 1 adet G.İ.H. Sınıfı 3.derece Muhasebeci kadrosu olarak değiştirilmesinin kabulüne,
12 79 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1493 ada 317 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin f bendinin 1.ve 2.maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımı talebi incelenmiş; Yapılan incelemede; talebin bölge genelinde incelenmesi gerekti düşünülerek ekte sunulu plan örneklerinde yatay 30800-31100, dikey 31600-31900 yerel koordinatlar arasında işaretlenen güzargahlarda, ticaret faaliyetlerine ihtiyaç duyulması ve bölgelerdeki servis sektörünün geliştirilmesi amacıyla konut alanlarında zemin katların ticaret kullanılmasının uygun olduğunun kabulüne,
13 80 İlçemiz Altınova Mahallesi 470 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş; Yapılan incelemede 02.03.2018 tarih 2239/1765 sayılı dilekçe ile başvuru talebinde bulunulduğu, ancak konu Meclisimize oradan da İmar Komisyonumuza sevkedildiğinden sonra kişinin 26.03.2018 tarih 2902/2476 sayılı dilekçe ile talebinden vazgeçtiği anlaşılmış olup, konu komisyonumuzca değerlendirilmeye alınmamasının kabulüne,
14 81 İlçemiz Fethiye Mahallesi 804 ada 5-60 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş; Yapılan incelemede; mevcut imar planında "Z" (Zeytin Kanunu uyarınca yapılaşacak alan) lejandına sahip taşınmazların sözkonusu lejandın imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde bulunmaması ve ne yönde yapılaşacağı belirsiz olduğu gerekçesiyle ticaret lejandına çevrilmesiyle alakalı plan değişikliğinin, yapılacak revizyon imar planlarında daha kapsamlı incelenmesi gerektiğinin kabulüne,
15 82 Çakmak ve Kırcalar Mahalleleri arasından RES ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelemiş; Yapılan incelemede; talep edilen alanın çevresinde yeralan kırsal yerleşimlere yer yer 450 mt ye kadar yaklaştığı görülmüş olup, yerleşim alanlarında yakın olması nedeniyle konunun uygun olmadığı kabulüne,
16 83 Gündemimize İmar ve Şehiricilik Müdürlüğünden gelen yeni konular arasında yer alan; 1.Kemalpaşa Mahallesi, 1192 ada, 34 parselde kayıtlı mülkiyeti beledeyemize ait taşınmazın satış talebi. 2.Murateli Mahallesi, 115 ada, 89 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı imar planına yapılan itiraz. 3.Küçükköy Mahallesi, Tuzla mevkinde yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı görüş talebi. 4.Sakarya Mahallesi, 889 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. 5.Sakarya Mahallesi, 1875 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş talebi. 6.Fethiye Mahallesi, 255 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği. 7.Mithatpaşa Mahallesi, 1037 ada, 138-139-140-71-72-132 parseller ile 1144 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi. 8.Altınova Mahallesi, eski 3039 parsel, yeni 626 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 04/04/2014 tarihli kararına istinaden "TKA" alanına dönüştürülmesi talebi. 9.İlçemiz Altınova Mahallesi 234 ada 2 parsel sahibi İsa ÖNDER'in, Altınova Mahallesi 567 ada 23 parselde kayıtlı, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulle takas talebi, 10.İlçemiz Sakarya Mahallesi 1589 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Olcay KONYALIOĞLU'na ait gayrimenkulle alakalı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin değerlendirilmesi talebinin, İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne,
17 84 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1911 adanın güneyinde yeralan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun kabulüne
18 85 İlçemiz sınırları içinde yeralan ve mesken olarak yapı kullanması bulunan müstakil veya blok halinde ev pansiyonu olarak işletilen veya pansiyon olarak kullanımı talep edilen binalara, turizmi desteklemek, her türlü güvenliğini sağlamak amacıyla; mevcut kullanımlarıyla "pansiyon" olarak işletme izni verilmesi konusunun kabulüne,
19 86 İlçemiz Küçükköy Mahallesi 101 ada 104 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden, 10 yıl süre ile ihaleye çıkarılması konusunun kabulüne, 06.04.2018 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.
T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 04-06 NİSAN 2018'DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 68 Meclis Üyesi Aydın DERİNOVA ve Merih ARSLAN'in, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarının kabulüne,
2 69 İlçemiz Altınova Mahallesi 234 ada 2 parsel sahibi İsa ÖNDER'in, Altınova Mahallesi 567 ada 23 parselde kayıtlı, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulle takas talebinin, İlçemiz sınırları içinde yeralan ve mesken olarak yapı kullanması bulunan müstakil veya blok halinde ev pansiyonu olarak işletilen veya pansiyon olarak kullanımı talep edilen binalara, turizmi desteklemek, her türlü güvenliğini sağlamak amacıyla; mevcut kullanımlarıyla "pansiyon" olarak işletme izni verilmesi konusunun, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 101 ada 104 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün 10 yıl süre ile ihaleye çıkarılması konusunun Meclis gündemine alınmasının kabulüne,
3 70 2017 yılı Faaliyet Raporu okundu.
4 71 2017 yılı Denetim Raporu okundu
5 72 Belediyemiz öncülüğünde Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestrası ve Korosu ile eğitmenlerinin 23 Nisan'da Paris'te yapılacak kutlama etkinliklerine katılmaları ile ilgili Gönüllü Eğitmen Nazlı YALKINOĞLU'nun yurt dışına çıkabilmek için görevli sayılmasının kabulüne,
6 73 Meclis Üyesi Aydın DERİNOVA, Ufuk OVA, Şakir SAKARYA, N.Arif TÜNEK, Ufuk TURAN, K.Volkan EVREN'nin bugünkü toplantıda izinli sayılmalarının kabulüne,
7 74 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1589 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Olcay KONYALIOĞLU'na ait gayrimenkulle alakalı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin değerlendirilmesi talebinin yeni konulara ilave olarak eklenmesinin kabulüne,
8 75 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği her yıl seçilmesi zorunlu olan İhtisas Komisyonları :Encümen Üyeliğine Fikri ÇALIK ve Dilek SARAÇOĞLU'nun seçilmesine, Meclis İmar Komisyonu Üyeliğine Mehmet Ali Yalçın TAŞ, Hüseyin BARIŞ, Şeref AKIN, Fahri GÜREN, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU'nun seçilmesine, Meclis Sağlık Komisyonu Üyeliğine Dilek SARAÇOĞLU, Salman KAYRAN, Mehmet Ali Yalçın TAŞ, Şeref AKIN, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU'nun seçilmesine, Meclis Plan Bütçe Üyeliğine Mehmet Ali TUNCER, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Gökay BACAN, Hüseyin BARIŞ, N.Arif TÜNEK'ın seçilmesine, Meclis Tarife Komisyon Üyeliğine Şakir SAKARYA, Salman KAYRAN, Gökay BACAN, Ahmet ERKAL, N.Arif TÜNEK'in seçilmesine, Meclis Hukuk Komisyonu Üyeliğine Şakir SAKARYA, Mehmet Ali TUNCER, Fikri ÇALIK, Gökay BACAN, Şeref AKIN'nın seçilmesine,
9 76 Hukuk Komisyonundan gelen; Alibey Adası Hediyelik Eşya satışı yapan dükkanlarla yapılacak protokol ile ilgili olarak; 1.Mevcut Pazar yeri incelendiğinde mülkiyeti Şükran Zarplı, Gülperi Özcan, Ömer Zarplı, Sungur Şükran Zarplı ve Gülter Zarplı'ya ait olan 1032 ada 1 parsel 184 m2 taşınmaz ve mülkiyeti Hatice Leman Özak ve Erdanay Sönmez'e ait 992 Ada. 2 parsel 182 m2 taşınmaz ve ayrıca bu maliklerin terki sonucu oluşmuş alanlar üzerine kurulmuş olduğu saptanmıştır. 2.Söz konusu Hediyelik Eşya Satış Alanının oluşturulması, kiralanması ve ücretinin belirlenmesi amacıyla Ayvalık Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 36 sayılı kararıyla malikler ile Belediye Başkanı arasında kira sözleşmesi yapılmıştır. Kira sözleşmesi incelendiğinde, kiralama süresi 01.01.2009 da başlayıp 31.12.2016 tarihinde sona ermiştir. 3.Sözleşmesi biten Hediyelik Eşya satış standlarının bulunduğu parsellerin malikleri Ayvalık Belediyesine Müracaat ederek son durumun değerlendirilip yeniden bir anlaşmaya varılmasını talep etmişlerdir. Benzer şekilde faaliyet gösteren ve diğer şahıslar ile Belediyemiz arasında yapılan protokoller incelemiş olup aşağıdaki karara varılmıştır. Söz konusu alanda parselleri bulunan malikler ile Belediyemiz arasında 1 yıl süreli olarak; alanda bulunan Standlardan, kiraların malikler tarafından toplanması ve elde edilen gelirin %30'nun Ayvalık Belediyesine yatırılması şartlarını taşıyan protokolün yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,
10 77 Belediyemiz bünyesinde bulunan Hudut Kapısı liman işletmesinde, ülkemize gelen yerli ve yabancı menşeili yatlardan alınacak günlük yat tarifelerinin kabulüne, 0-9,00 mt Yatlar için bir günlük : 30,00-TL / 09.01-11,00 mt Yatlar için bir günlük : 60,00-TL / 11.01-13,00 mt Yatlar için bir günlük : 70,00-TL / 13.01-15,00 mt Yatlar için bir günlük : 90,00-TL / 15.01-17,00 mt Yatlar için bir günlük : 100,00-TL / 17.01-19,00 mt Yatlar için bir günlük : 110,00-TL / 19.01-21,00 mt Yatlar için bir günlük : 120,00-TL / 21.01-24,00 mt Yatlar için bir günlük : 140,00-TL /24.01-27,00 mt Yatlar için bir günlük : 190,00-TL / 27,01 mt üzeri Yatlar için bir günlük : 245,00-TL / Katamaran Yatlar için bir günlük : 150,00-TL
11 78 Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet boş G.İ.H. Sınıfı 1.Derece Muhasebeci kadrosunun 1 adet G.İ.H. Sınıfı 3.derece Muhasebeci kadrosu olarak değiştirilmesinin kabulüne,
12 79 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1493 ada 317 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin f bendinin 1.ve 2.maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımı talebi incelenmiş; Yapılan incelemede; talebin bölge genelinde incelenmesi gerekti düşünülerek ekte sunulu plan örneklerinde yatay 30800-31100, dikey 31600-31900 yerel koordinatlar arasında işaretlenen güzargahlarda, ticaret faaliyetlerine ihtiyaç duyulması ve bölgelerdeki servis sektörünün geliştirilmesi amacıyla konut alanlarında zemin katların ticaret kullanılmasının uygun olduğunun kabulüne,
13 80 İlçemiz Altınova Mahallesi 470 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş; Yapılan incelemede 02.03.2018 tarih 2239/1765 sayılı dilekçe ile başvuru talebinde bulunulduğu, ancak konu Meclisimize oradan da İmar Komisyonumuza sevkedildiğinden sonra kişinin 26.03.2018 tarih 2902/2476 sayılı dilekçe ile talebinden vazgeçtiği anlaşılmış olup, konu komisyonumuzca değerlendirilmeye alınmamasının kabulüne,
14 81 İlçemiz Fethiye Mahallesi 804 ada 5-60 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş; Yapılan incelemede; mevcut imar planında "Z" (Zeytin Kanunu uyarınca yapılaşacak alan) lejandına sahip taşınmazların sözkonusu lejandın imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde bulunmaması ve ne yönde yapılaşacağı belirsiz olduğu gerekçesiyle ticaret lejandına çevrilmesiyle alakalı plan değişikliğinin, yapılacak revizyon imar planlarında daha kapsamlı incelenmesi gerektiğinin kabulüne,
15 82 Çakmak ve Kırcalar Mahalleleri arasından RES ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelemiş; Yapılan incelemede; talep edilen alanın çevresinde yeralan kırsal yerleşimlere yer yer 450 mt ye kadar yaklaştığı görülmüş olup, yerleşim alanlarında yakın olması nedeniyle konunun uygun olmadığı kabulüne,
16 83 Gündemimize İmar ve Şehiricilik Müdürlüğünden gelen yeni konular arasında yer alan; 1.Kemalpaşa Mahallesi, 1192 ada, 34 parselde kayıtlı mülkiyeti beledeyemize ait taşınmazın satış talebi. 2.Murateli Mahallesi, 115 ada, 89 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı imar planına yapılan itiraz. 3.Küçükköy Mahallesi, Tuzla mevkinde yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı görüş talebi. 4.Sakarya Mahallesi, 889 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. 5.Sakarya Mahallesi, 1875 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş talebi. 6.Fethiye Mahallesi, 255 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği. 7.Mithatpaşa Mahallesi, 1037 ada, 138-139-140-71-72-132 parseller ile 1144 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi. 8.Altınova Mahallesi, eski 3039 parsel, yeni 626 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 04/04/2014 tarihli kararına istinaden "TKA" alanına dönüştürülmesi talebi. 9.İlçemiz Altınova Mahallesi 234 ada 2 parsel sahibi İsa ÖNDER'in, Altınova Mahallesi 567 ada 23 parselde kayıtlı, mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulle takas talebi, 10.İlçemiz Sakarya Mahallesi 1589 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Olcay KONYALIOĞLU'na ait gayrimenkulle alakalı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin değerlendirilmesi talebinin, İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne,
17 84 İlçemiz Sakarya Mahallesi 1911 adanın güneyinde yeralan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun kabulüne
18 85 İlçemiz sınırları içinde yeralan ve mesken olarak yapı kullanması bulunan müstakil veya blok halinde ev pansiyonu olarak işletilen veya pansiyon olarak kullanımı talep edilen binalara, turizmi desteklemek, her türlü güvenliğini sağlamak amacıyla; mevcut kullanımlarıyla "pansiyon" olarak işletme izni verilmesi konusunun kabulüne,
19 86 İlçemiz Küçükköy Mahallesi 101 ada 104 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden, 10 yıl süre ile ihaleye çıkarılması konusunun kabulüne, 06.04.2018 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR