İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Gazi Kemalpaşa Mahallesi, 2208 ada, 3 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/05/2019 tarih, 1292 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim

 

Murat GÜLER

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR