İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,11 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 178 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/01/2019 tarih, 103 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 

Murat Güler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

13/02/2019 tarihli 20956803-115.01.06-E.2487 sayılı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1021 ada, 7-8-10 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,13 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b
maddesine istinaden 06/02/2019 tarih, 38 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 25/12/2018 tarih, 1620 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ve BKVKKK'nın 26/10/2018 tarih, 804 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tümhalkımıza bildirilir.

 

Murat Güler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

13/02/2019 tarihli, 20956803-115.01.06-E.2486 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanıdır.

İlçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, 302 ada, 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,20 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/02/2019 tarih, 37 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 11/09/2018 tarih, 999 sayılı Balıkesir Büyükşehir  Belediyesi kararı ve BKVKKK'nın 29/06/2018 tarih, 52 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 

Murat Güler 

İmar ve Şehircilik Müdürü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanılığı'ndan

11/02/2019 tarihli,20956803-115.01.99-E.2227 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanıdır.

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, 607 ada, 16 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25/01/2019 tarih, 1026 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Murat Güler 

İmar ve Şehircilik Müdürü

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Altınova Mahallesi, 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,21 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 182 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 27/12/2018 tarih, 1644 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 e-imzalıdır

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR