T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra

Mahalle

Kullanım Amacı

Ada

Parsel

No

Kira Süresi

Geçici Teminat

Aylık Kira Bedeli

İhale Saati

1

Vehbibey Fevzipaşa

WC

190

5

1

10

4.860-TL

4.500-TL

08:45

2

Fevzipaşa Vehbibey

WC

331

10

20

10

3.510-TL

3.250-TL

08:50

3

Namık Kemal

WC

984 ada 2 parsel ile

1019 ada 6 parsel

arası

 

10

4.860-TL

4.500-TL

08:55

4

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

1940

3

7

10

4.860-TL

4.500-TL

09:00

5

Fethiye

Büfe

1391

1

 

3

1.026-TL

950-TL

09:05

6

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

436

36

Z-11

3

108-TL

100-TL

09:10

7

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

436

36

Z-6

10

594-TL

550-TL

09:15

8

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

9

10

1.620-TL

1.500-TL

09:20

9

Aliçetinkaya

Dükkan

85

4

 

10

7.560-TL

7.000-TL

09:25

10

Sakarya

Büfe

85 ada

10 parsel içi

 

3

1.350-TL

1.250-TL

09:30

11

Sakarya

Büfe

219

4

290/1

10

1.080-TL

1.000-TL

09:35

12

Sakarya

Dükkan

219

4

 

10

864-TL

800-TL

09:40

13

Sakarya

Dükkan

214

2

 

3

972-TL

900-TL

09:45

14

150 Evler

Dükkan

82

10

245

10

5.400-TL

5.000-TL

09:50

15

Aliçetinkaya

WC

845

10

45

10

432-TL

400-TL

09:55

16

Aliçetinkaya

Büfe

845

10

 

10

972-TL

900-TL

10:00

17

Altınova

Tarla

180

5

 

10

585-TL

6.500-TL (yıllık)

10:05

18

Altınova

Dükkan

458

4

33/C

10

972-TL

900-TL

10:10

19

Altınova

Büfe

686

22

140

10

540-TL

500-TL

10:15

20

Altınova

Büfe

757 ada 1 parsel

önü

 

10

756-TL

700-TL

10:20

21

Altınova

Büfe

658 ada 3

Parsel yanı

 

10

594-TL

550-TL

10:25

22

Altınova

Dükkan

579

4

53/F

10

540-TL

500-TL

10:30

23

Altınova

Dükkan

579

4

53/G

10

702-TL

650-TL

10:35

24

Altınova

Dükkan

579

4

144/B

10

648-TL

600-TL

10:40

25

Altınova

Dükkan

579

4

1-4

10

702-TL

650-TL

10:45

26

Altınova

Büfe

493 ada

118 parsel önü

2

10

702-TL

650-TL

10:55

27

Altınova

Büfe

493 ada

118 Parsel Yanı

 

10

1.404-TL

1.300-TL

11:00

28

Altınova

Arsa

657

23

 

3

1.404-TL

1.300-TL

11:05

29

Altınova

Tarla

256

2

 

10

135-TL

1.500-TL (yıllık)

11:10

30

Altınova

Dükkan

775

1

 

10

972-TL

900-TL

11:15

31

Altınova

Kafeterya

660

1

 

10

2.070-TL

23.000-TL (yıllık)

11:20

32

Altınova

Dükkan

579

4

51/1

10

1.242-TL

1.150-TL

11:25

33

Altınova

Dükkan

579

4

51/4

10

864-TL

800-TL

11:30

34

Altınova

Dükkan

579

4

53/3

10

702-TL

650-TL

11:35

35

Altınova

Dükkan

579

4

59/C

10

702-TL

650-TL

11:40

36

Altınova

Tarla

283

1

 

3

19.80-TL

220-TL (yıllık)

11:45

37

Altınova

Büfe

     

3

1.080-TL

1.000-TL

11:50

38

Altınova

Bakkal

686

11

 

3

1.350-TL

1.250-TL

11:55

39

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/34

3

1.674-TL

1.550-TL

12:00

40

150 Evler

Büfe

1605Ada 1 parsel ile

1599 ada 1 parsel arası

12

10

1.620-TL

1.500-TL

12:05

41

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/22

3

1.674-TL

1.550-TL

12:10

42

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/28

3

1.674-TL

1.550-TL

12:15

43

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/6

3

1674-TL

1550-TL

12:20

44

Altınova

Dükkan

458

4

3/C

10

540-TL

500-TL

12:25

45

Altınova

Dükkan

579

4

53/I

10

540-TL

500-TL

12:30

46

Altınaova

Dükkan

579

4

53/İ

10

540-TL

500-TL

13:30

47

Altınova

Dükkan

579

4

53/N

10

540-TL

500-TL

13:35

48

Çakmak

Dükkan

278

2

 

3

216-TL

200-TL

13:40

49

Beşiktepe

Tarla

 

102

2

 

10

225-TL

2.500-TL (yıllık)

13:45

50

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/3

3

1.674-TL

1.550-TL

13:50

51

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/35 ve 36

3

3.348-TL

3.100-TL

13:55

52

Altınova

Dükkan

458

4

21/B

10

486-TL

450-TL

14:00

53

150 Evler

Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

2

3

2.052-TL

1.900-TL

14:05

54

150 Evler

Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

3

3

2.052-TL

1.900-TL

14:10

55

150 Evler

Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

4

3

2.052-TL

1.900-TL

14:15

56

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/19

3

1.674-TL

1550-TL

14:20

57

Altınova

Dükkan

458

4

1/B

10

486-TL

450-TL

14:25

58

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

436

36

5

3

864-TL

800-TL

14:30

59

Altınova

Çayocağı

579

4

 

10

1.080-TL

1.000-TL

14:35

60

Altınova

Büfe

805 ada 2 Parsel önü

 

3

1.080-TL

1.000-TL

14:40

61

Küçükköy

Dükkan

179

91

62/41

3

2.700-TL

2.500-TL

14:45

62

Altınova

Kafeterya

499 ada 1 parsel yanı

 

10

108-TL

100-TL

14:50

63

Altınova

Büfe 9 m2

512 ada1 parsel önü

 

10

1.620-TL

1.500-TL

14:55

64

150 Evler

Dükkan

1696

2

12/A

3

432-TL

400-TL

15:00

65

Kemalpaşa

Dükkan

1347

2

 

3

1.944-TL

1.800-TL

15:05

66

Aliçetinkaya

Dükkan

878

97

3

3

378-TL

350-TL

15:10

67

Sahilkent

Dükkan

1762

2

 

3

540-TL

500-TL

15:15

68

Altınova

Büfe

     

3

702-TL

650-TL

15:20

69

Altınova

Büfe yeri

483

1

 

3

108-TL

100-TL

15:25

70

Aliçetinkaya

Büfe yeri

     

3

900-TL

100-TL

15:30

İHALE TARİHİ VE YERİ: 30/04/2018 tarihinde saat 08:45’de sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 27/04/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (Yüz Türklirası) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

 

 

14.03.2018 tarihli ve 2126 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Altınova Mahallesi ...pafta, 677ada, 1-2parselde kayıtlı taşınmaza ailt 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06.12.2017 tarih ve 206 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu'nun 7b maddesine istiaden 20.08.2018 tarih182 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımııza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

1 SAYILI LİSTE                                                                                                                                                                                                                                                               SINAVDA BAŞARILI OLAN PERSONEL İSİM LİSTESİ
S. NO ADI SOYADI GÖREV YAPTIĞI MÜDÜRLÜK SINAV DURUMU
1 ALİ YAMAN İŞLETME VE İŞTİ. MÜD BAŞARILI
2 CEMİL GÜMÜŞ İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
3 EBRU DİRİK İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
4 ERGİN KOCAMAN İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
5 EROL KONMAADIM İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
6 HAVA KIRAN İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
7 MUHARREM ŞENGÖNÜL İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
8 RAMAZAN ARSLAN İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
9 SERHAT AKGÜN İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
10 TÜLAY ÖZEL İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
11 ÖZBAY ŞAHAN İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
12 ALİ CANBAY İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
13 ALPER ADAHALI İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
14 AYLİN ACAR İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
15 DENİZ KOCAZEYBEK İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
16 FİLİZ ŞAHİN İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
17 NURAN ERİN İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
18 RAŞİT KIRCA İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
19 ÖZGÜR ADA EKİNAK İŞLETME VE İŞT.MÜD BAŞARILI
20 AHMET BEYAZDERE İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
21 BERKAY SAYGI İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
22 CELAL KURNAZ İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
23 ERHAN ÖZDEMİR İŞLETME VE İŞT. MÜD BAŞARILI
24 GÖKHAN ÇETİNKAYA İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
25 HASAN SULUOVA İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
26 HAYRİ KAR İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
27 MELTEM TAŞEL İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
28 METİN ÜNAL İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
29 MURAT ÇAĞLAR İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
30 ONUR BUDUR İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
31 SERTAÇ DEMİREL İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
32 SİNAN ŞEKER İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
33 ŞABAN ÇENDİK İŞLETME VE İŞT MÜD BAŞARILI
34 EROL ÇAYCILAR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
35 YÜCEL ÖZDEŞ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD BAŞARILI
36 SELCAN GÜNDOĞAN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD BAŞARILI
37 SEDEF BAYAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD BAŞARILI
38 MERCAN BALTALI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD BAŞARILI
39 SEVİLAY SAKARYA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD BAŞARILI
40 AHMET SABAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
41 AKAY YAZICI DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
42 ALİ GÜRLEYEN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
43 BİLGİN MEREY DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
44 CÜNEYT ARSLAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
45 DEMET ÇATAR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
46 EMRAH SÖYLER DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
47 SALİH AKKAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
48 SERHAT AKSAÇ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
49 TEOMAN SARMAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
50 UMUT HAKAN KALELİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
51 ÇAĞRI SEZER DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
52 ÖMER SIDIROVA DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
53 ÖZCAN UŞARGİL DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
54 ENGİN MEREY DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
55 FATMA GÜL YERLİKAYA DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
56 FUNDA TÜRKOĞLU DÜŞKÜN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
57 KORAY YAZICI DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
58 MERT KAPLAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
59 NURDAN EREN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
60 RECEP DORA DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
61 ALP CANDEMİR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
62 DUYGU ERCAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
63 GALİP BODUR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
64 GÖKSEL CANTANK DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
65 NAZLI YALKINOĞLU DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
66 ERKAN GÜLER DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
67 GENCAY AKIN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
68 KADİR AYDEMİR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
69 LEVENT AYGÖREN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
70 MELİH AYGÖREN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
71 RAMAZAN AKDENİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
72 GAMZE TUNÇER DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
73 KEMAL AKIN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
74 MUSTAFA ÇOŞGUN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
75 ORÇUN BODUR DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
76 OZAN TUNCER DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
77 SAVAŞ ŞEN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
78 SÜLEYMAN ALİ NAKIŞÇI DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
79 YASEN YILDIRAN DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
80 YASİN AKGÖL DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
81 ERŞEN ORTAKÖY DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
82 NASUH YILDIZ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
83 RABİA AKINCI DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
84 SALİH TUĞRAL DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
85 SEVİM ALKOÇAK DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
86 TENNUR YAVUZ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
87 SEDEF PEKMEZ DESTEK HİZMETLERİ MÜD BAŞARILI
88 EBRU SAKARYA MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
89 GÜRSOY ÇALIK MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
90 CEYDA MASTAR MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
91 NAZLI NAFİYE GÜREN MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
92 ÇİĞDEM ÖZÜÜNLÜ MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
93 ÇETİN VARYER MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
94 ÖZGE TAŞKINLI MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
95 MERVE ÖZKAN MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
96 DİDEM TIĞ MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
97 HARİKA ONAY MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
98 FAHRİYE GÜLÇİN AKIN MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
99 ERMAN ÖZER MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
100 SEHRAN KITAY MALİ HİZMETLER MÜD BAŞARILI
101 HALUK KANAP ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
102 LÜTFÜ TUVAN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
103 MELİH BADUR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
104 MUTLU SAVAŞ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
105 NECİP ESER ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
106 OSMAN ARSLAN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
107 SERDAR ACAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
108 TOLGA ÖZYEŞİLLER ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
109 AHMET HARMANCI KÜLT VE SOS İŞLER MÜD BAŞARILI
110 ALİ DURMAZ KÜLT VE SOS İŞLER MÜD BAŞARILI
111 BİROL ALKALAY KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
112 BURAK ÖZTÜRK KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
113 DERYA AYGIN KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
114 DİLARA İRLAN KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
115 DOĞUŞ ŞEN KÜL VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
116 ELİF ÖZEL KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
117 EMİNE YAĞMUR KONYA KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
118 ERNUR ANTEKİN KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
119 GAMZE GÜNALTAY KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
120 GÜHER BAĞIRSAKÇI KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
121 MUSTAFA KEMAL ORTANCA KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
122 OLCAY BAĞIRSAKÇI KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
123 PINAR NURTEN KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
124 RUŞEN LÜLECİLER KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
125 SİNEM CANDAN KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
126 ÜMİT SENEK KÜLT VE SOSY İŞLER MÜD BAŞARILI
127 CEMİL TOPAÇ VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
128 FAZIL ÇENBER VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
129 İBRAHİM TOPAÇ VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
130 MEHMET ASLAN VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
131 SÜLEYMAN ŞENCE VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
132 SAMİ CAMBAZ VETERİNERLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
133 AYKUT AKUŞ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
134 EMİN ULAŞ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
135 ERDEM GÜLER PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
136 FATİH ULAŞ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
137 HALİL KIRCA PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
138 HASAN TAŞ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
139 HASAN YILMAZ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
140 HULUSİ ULAŞ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
141 HÜSEYİN EROL PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
142 HÜSEYİN KÜÇÜKÇİMEN PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
143 KADİR ÇAKIR PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
144 LEVENT ŞİMŞEK PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
145 MERCAN ONAY PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
146 MUSTAFA AYTİMUR PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
147 MUSTAFA ÇOBAN PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
148 MÜJDAT ÇIRACIOĞLU PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
149 NASUH ÖZCAN PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
150 RAMAZAN YILMAZ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
151 SAİM AYDIN PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
152 SALİH YILMAZ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
153 SAMET SARAÇOĞLU PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
154 ÇAĞLAR GÜREN PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
155 ÖMER DEVECİOĞLU PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
156 ŞABAN SARAÇOĞLU PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
157 MUHARREM SADIÇ PARK VE BAHÇELER MÜD BAŞARILI
158 EZER KONYA SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
159 RÜŞTÜ KARTAL SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
160 SEZER KAHRAMAN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
161 SONER ÖZMUKAN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
162 SÜLEYMAN DEMİRER SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
163 TOLGA GÜREN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
164 TUNCAY TALAY SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
165 ZEYNEP CANTÜRK SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
166 ÇİĞDEM DEVECİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
167 ÖMER KURT SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
168 ÖNAL KAHYAOĞLU SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
169 AHMET CEMİL GÜREN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
170 BANU UĞRAL SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
171 BERNA ÇAKIROĞLU SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
172 ELİF ŞAHİN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
173 ERKAN SABANCI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
174 FATİH ZİNCİR SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
175 GÖKHAN ALAN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
176 GÜLDAN AYDINLI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
177 GÜRHAN AYAS SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
178 HANDAN CANLI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
179 İBRAHİM DALLI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
180 MELTEM AYDOĞDU SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
181 MERAL KESKİN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
182 MERT GENAL SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
183 MUSTAFA YILMAZ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
184 NİL DURMAZ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
185 NURCAN PEHLİVAN SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
186 ORHAN MAT SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
187 ÖZKAN TUNA SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD BAŞARILI
188 ADNAN KOCABATTAL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
189 AHMET SAKİ AYMAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
190 ALİ İPEK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
191 ALİ UZUN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
192 ALİ OSMAN TATAROĞLU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
193 ALTAN PAYLAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
194 ATİLLA DİCLE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
195 AYTAÇ ÖZAVCI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
196 AYTEKİN KOÇ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
197 BAHADIR ERGİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
198 BERKAN ERBAKILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
199 CEM YILMAZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
200 CEMAL BOZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
201 CEYHAN HÜSNÜ GÜREN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
202 EKREM GÜLAÇAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
203 EMRAH ARDA FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
204 ENVER YIKILMAZDAĞ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
205 ERKAN AKAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
206 ERKAN COŞKUN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
207 ESAT ATİKLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
208 FERİT BAYLAV FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
209 FEYZULLAH TURAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
210 FIRAT KEMER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
211 FIRAT ÇOBANOĞLU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
212 GÖKHAN OĞURLU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
213 GÜREL BOZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
214 HAKAN KARAKAYA FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
215 HAKKI SAVRAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
216 HAKKI ŞALLI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
217 HALİL YIKIK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
218 HALİL İBRAHİM DURMAZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
219 HALİL İBRAHİM ERMİŞ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
220 HALİL OKAN TÜRK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
221 HÜSEYİN SEZER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
222 İBRAHİM ÇAKMAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
223 KORAY AKDENİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
224 LATİF AKYILMAZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
225 MELTEM AKGÖL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
226 MİTHAT GÜMÜŞ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
227 MUHARREM ÖZENEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
228 MUHSİN ARGAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
229 MURAT AGAMOLA FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
230 MURAT EFE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
231 MURAT KALYONCU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
232 MUSTAFA ARSLAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
233 NEJAT KAVASOĞLU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
234 NİYAZİ DENİZGEÇER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
235 OSMAN GÖZAÇAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
236 SABİT ÖNDER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
237 SADIK PABUÇCULAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
238 SALİH BAGATIR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
239 SELİM UYUMAZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
240 SERCAN KIŞLA FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
241 SERDAR BOZKURT FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
242 SERDAR KANAP FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
243 SERKAN BALCAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
244 TAHİR ARIKAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
245 TUFAN KIRDAĞLI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
246 YAHYA SÖYLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
247 YUSUF KAPLAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
248 YUSUF KARADENİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
249 ZEYNEP BELKETİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
250 ÖMER ÖZBEK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
251 ÖNDER AKYOL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
252 ŞEVKET YÜZER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI
253 ABDİ KURTÇUOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
254 ABDULLAH ONBAŞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
255 ABDURRAHMAN KARADENİZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
256 ACAR ÜNAL TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
257 ADİL KORKMAZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
258 AHMET BOMBA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
259 AHMET GÜRSOY TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
260 AHMET KEMER TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
261 AHMET KUNAL TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
262 AHMET NİGİT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
263 AHMET AKIN BOZKURT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
264 AKİF ŞÖLEN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
265 AKIN ACAR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
266 ALİ GİDER TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
267 ASİL ÖKTEM TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
268 AYGÜL KARACA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
269 AYHAN KUMBABA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
270 AYHAN ÖZAVCI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
271 BARIŞ ARSLAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
272 BAYRAM KÜPELİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
273 BİROL SAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
274 BURAK EFE TAÇ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
275 CELAL GÜR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
276 CEMAİL KARŞİT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
277 CEMİL SAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
278 CENGİZHAN TOPÇU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
279 CİHAN ONBAŞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
280 DURSUN GEÇİNER TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
281 DÜNDAR YAVUZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
282 EKREM SAYIN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
283 EMRAH ERDOĞAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
284 EMRAH PANÇALI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
285 EMRE SAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
286 ENGİN ÇAVINDAR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
287 ENİS BAŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
288 ERDAL BALTACI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
289 ERDAL TOMTA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
290 ERDİNÇ ERGAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
291 ERDOĞAN YALAMA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
292 ERDOĞAN ÖKDEM TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
293 ERGÜL YILDIRIM TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
294 ERHAN KUŞÇU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
295 ERTAN YILDIZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
296 EYÜP KAYA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
297 ERDAL YURDUSEV TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
298 GÖKHAN BOZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
299 GÖKHAN CİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
300 GÖKHAN DEMİRLENK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
301 GÖKHAN GÜMÜŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
302 GÖKHAN TUNCEL TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
303 HALİL BARUT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
304 HALİL GÜRBÜZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
305 HALİL ÖZEN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
306 HASAN GÜMÜŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
307 HASAN KIZILTEPE TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
308 HASAN KOYUNCU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
309 HASİP KİBİR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
310 HÜSEYİN KIRCA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
311 HÜSEYİN POLAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
312 HÜSEYİN SEPETÇİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
313 İBRAHİM KARAMAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
314 İBRAHİM SADIÇ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
315 İBRAHİM ÇOBANOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
316 İSMAİL ALPAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
317 İSMAİL KAYNAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
318 İSMAİL ÖZTÜRK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
319 İSMAİL ÇETİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
320 KEMAL ERTAŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
321 LATİF KIRBAŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
322 MAHMUT ERTEN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
323 MECİT ÖZAYDIN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
324 MEHMET AKKURT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
325 MEHMET AYDOĞAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
326 MEHMET ER TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
327 MEHMET GÖLCÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
328 MEHMET KURT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
329 MEHMET TOSUN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
330 MEHMET TOZDUMAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
331 MEHMET ÖZDEMİR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
332 MELTEM ÇOBANOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
333 METİN YENTÜR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
334 MURAT SAYIN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
335 MUSTAFA AKKUZU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
336 MUSTAFA ALDEMİR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
337 MUSTAFA ARSLAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
338 MUSTAFA BAŞAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
339 MUSTAFA ERKOTA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
340 MUSTAFA GÖKÇE TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
341 MURAT ÜNEŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
342 NAİM KAYIŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
343 NAZİF ADICAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
344 NEDİM SEPETÇİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
345 NESİME SELBAŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
346 OSMAN DEMİRÇEKİÇ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
347 OSMAN GÜR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
348 OSMAN İZMİR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
349 OSMAN KAYATEKİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
350 OZAN PEKMEZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
351 OĞUZCAN KUMBABA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
352 RAMAZAN BAŞAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
353 RAMAZAN KARAMAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
354 RAMAZAN TOPLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
355 RECEP YILDIRIM TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
356 REMZİ EKTİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
357 SEDAT KARA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
358 SEDAT BORACİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
359 SELAHATTİN YAKUPOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
360 SEMİH GİDER TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
361 SERCAN ZEYTİNLİLİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
362 SERGEN DAMAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
363 SERKAN AYDIN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
364 SEYFİ BAŞAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
365 SEZGİN ARSLAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
366 SÜLEYMAN KARŞİT TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
367 SÜLEYMAN ZEHİR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
368 TANER DENİZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
369 TANER ÖZENLİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
370 MEHMET EMİN YERLİKAYA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
371 TOLGA ALACA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
372 TURGUT KAYA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
373 UFUK YENTÜR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
374 VEDAT GÜLTEK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
375 VELİ TEKİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
376 VOLKAN EŞBEOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
377 YAHYA KÖYDEDURMAZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
378 YAKUP DAĞLI TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
379 ÖMER TOLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
380 ÖZCAN ERYAZICI TEMİZLİK İŞLERİ MÜ BAŞARILI
381 ÖZGÜL ÇOBANOĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
382 ÖZGÜR DUBA TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
383 ÖZKAN KÖYDEDURMAZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
384 ÜMİT MOĞULTAY TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
385 ŞABAN ÖZPINAR TEMİZLİK İŞLERİ MÜD BAŞARILI
2 SAYILI LİSTE SINAVDA BAŞARISIZ OLAN PERSONEL İSİM LİSTESİ
S. NO ADI SOYADI GÖREV YAPTIĞI MÜDÜRLÜK SINAV DURUMU
1 TAYFUN KARACA TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
2 ÖZAY KAYIŞ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
3 FATİH DOĞAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
4 VELİ SARI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
5 ÜMİT EROĞLU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
6 HAKAN DUZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ
7 GÖRKEM YENİM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARISIZ

12.03.2018 tarihli ve 1964 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan  

 

İlçemiz Hayrettinpaşa Mah. 19 pafta, 424 ada, 7 parsel Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.01.2018 tarih 168 sayılı karar ile tescil edilmiştir.  

Karar 1 ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımııza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR