İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17/01/2019 tarihli  20956803-115.01.06-E.1025 sayılı İlanıdır.

               Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Altınova Mahallesi, 626 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,19 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 05/09/2018 tarih, 159 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 25/12/2018 tarih, 1602 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

              Tüm halkımıza bildirilir.

     

 

                e-imzalıdır          

                Murat GÜLER          

                İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10/01/2018 tarihli 20956803-115.01.99-E.535 nolu ilanıdır.

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 371 ada, 10 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 853 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

          e-imzalıdır
          Murat GÜLER
          İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10/01/2019 tarihli  20956803-115.01.99-E.534 sayılı tescil ilanıdır.

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan


          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 353 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/12/2018 tarih, 917 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.         e-imzalıdır
         Murat GÜLER
         İmar ve Şehircilik Müdürü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 353 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/12/2018 tarih, 917 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürü

         

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

        

          İlçemiz Kazaımkarabekir Mahallesi, 644 ada, 2-59 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden yapılan uygulama encümenimizin 20/11/2018 tarih, 1013 sayılı kararı ile onaylanmış olup, karar ve uygulama dosyası 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosunda ilan edilmektedir. Uygulamanın incelenerek itirazların dilekçe ile yapılabileceği hususunda bilgilerinize arz ederim.

 

         Murat GÜLER

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR