T.C.

                       AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1669 ada, 1 parselde; 1818 ada, 34 parselde; 1819 ada, 3 parselde; 1820 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ait UİP-206,18 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/02/2018 tarih, 22 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 17/07/2018 tarih, 787 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

           e-imzalıdır

MuratGÜLER

                                                                                                                                                                                                                                          İmar ve Şehircilik Müdürü

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imzaileimzalanmıştır.                                                                                                                                                                                                       Fevzipaşa-VehbibeyMah.SahilboyuCad.1.SokakNo:110400Ayvalık-Balıkesir   Bilgi için: Yalın TÜZMEN Telefon No: (0 266)312 10 21 Faks No: (0 266)3123219              

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR