T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                                                                                                                                       İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1911 adanın güneyinde yer alan park alanında kayıtlı trafo alanına ait UİP-32534 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/04/2018 tarih, 84 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 17/07/2018 tarih, 789 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

           e-imzalıdır

MuratGÜLER

                                                                                                                                                                                                                                        İmar ve ŞehircilikMüdürü

 Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imzaileimzalanmıştır.                                                                                                                                                                                                                Fevzipaşa-VehbibeyMah.SahilboyuCad.1.SokakNo:110400Ayvalık-Balıkesir  Bilgi için: Yalın TÜZMEN Telefon No: (0 266)312 10 21 Faks No: (0 266)3123219                                                                                                                      

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR