29/04/2019 tarihli 20956803-115.01.06-E.6560 sayılı İmar İşleri Müdürlüğü İlanıdır.

            Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1021 ada, 7-8-10 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,13 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/02/2019 tarih, 38 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 25/12/2018 tarih, 1620 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ve BKVKKK'nın 26/10/2018 tarih, 804 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

            Tüm halkımıza bildirilir.

            

            Murat GÜLER

            İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR