İLAN,
                                                                                                                                                  Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz, Sahilkent Mahallesi, 1761 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-206,24 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/03/2019 tarih, 47 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 18/07/2019 tarih, 601 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.
 
  KURTHAN GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR