İLAN
                                                                                                                               Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan
        İlçemiz, Fethiye Mahallesi, 472 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08/06/2017 tarih, 6993 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim

 

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcıs

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR