Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

SIRA
NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Geçici ve kati teminat iadesi

1.    Dilekçe

2.    Yetki belgesi (Tüzel   kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi)

3.    Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi

2 Gün

2

Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; bireysel ve kurumsal matbu başvuru formunda istenilen belgeler

15 Gün

3

İş Bitirme Belgesi

1-    Matbu dilekçe

2-    Bitirilen işe ait belgeler

2 Gün

4

İhale Dokümanının elden satın alınması (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlar için)

1-    Doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont

İdarece talep alındıktan sonra 15 Dakika

5

Aylık Hak ediş

Dilekçe

Şirketin SGK ‘dan Borcu olmadığına dair yazı

Şirketin Vergi borcu olmadığına dair bağlı olduğu Vergi Dairesinden aldığı yazı

İşçi çalıştırıyor ise; çalışanların SSK dökümleri veya bordroları

30 gün

6

Mal Alımı, Hizmet Alımları ve yapım işleri ile ilgili verilen tekliflerin değerlendirilmesi

1-    Teknik şartnamenin idareden alınmış olması

2-    Teknik şartname kapsamında teklifin idareye sunulması

-       Doğrudan alımlarda 5 gün

-       İhale gerektiren durumlarda 4734 Sayılı Yasada belirtilen süreç içerisinde

7

Mal Alımı, Hizmet Alımları ve yapım işleri ile ilgili verilen şikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi

  1. 4734 sayılı Kanundaki Matbu Şikayet Dilekçesi

  2. Şikayette bulunan firmanın veya gerçek kişinin imza sirküleri

  3. Varsa Vekaletnamesi

İdarece talep alındıktan sonra 10 Gün

8

İhale Dokümanının elden satın alınması (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler için)

1-    Doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont

2-    Yetki belgesi (Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekâletname ile imza beyannamesi, Tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekâletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde imza beyannamesi)

3-    Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)

4- Adres Beyanı

İdarece talep alındıktan sonra 15 Dakika

9

Personel Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Teknik Arızalarının Giderilmesi

      -        İlgili donanım için teslim tutanağı

-       Ortalama 8 Saat

10

Kurum İçi Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi

      -        Müdürlük Talep Yazısı

 Ortalama

5 İş Günü

(Başkanlık Onayı ve Donanım Temin Durumlarına göre

11

Kurum İçi Tüm Personelin Otomasyon Kullanıcı Hesap İşlemleri

      -        Müdürlük Talep Yazısı

        1 Gün

12

Numarataj ve Adres Tespiti

      -       Dilekçe

7 Gün

13

Çağrı merkezi yolu ile iletilen Şikâyet-İstek Ve Bilgi Edinme bilgilerinin cevaplanması

 

      Belge İstenmemektedir.

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İLK MÜRACAT                                                                   2. MÜRACAT

İsim :Sedat ÖĞÜT                                    İsim :Yeşim CANTAK

Ünvanı :Destek Hizmetleri Şefi                Ünvanı :Destek Hizmetleri Müd.

Adres :Ayvalık Bel. 2. Hiz. Binası             Adres :Ayvalık Bel. 2. Hiz. Binası

Tel :0266 312 34 23 Dah:160                  Tel : 0266 312 34 23 Dah:161

Faks :0266 312 23 98                              Faks :0266 312 23 98

E-Posta :Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.               E-Posta :Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR