AYVALIK BELEDİYESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULACAK HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

( EN GEÇ )

 

1

 

İMAR DURUMU

Dilekçe

Tapu kayıt örneği

Çap ve Ebatlı Kroki

Aplikasyon

 

15 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNŞAAT RUHSATI

Dilekçe

Tapu fotokopisi

İmar durumu

Aplikasyon krokisi

Çap

Kotlu kroki

Mimari proje ( 4 adet )

Betonerme proje ve statik hesaplar ( 3 adet )

Sıhhı tesisat projesi ( 3 adet )

Elektrik projesi ( 3 adet )

Asansör projesi ( B.B.B. İmar Yönetmeliğine göre gerekli olan yapılar için )

Zemin etüd raporu

Çed raporu ( yüksek bina ve sanayi tesislerinden ) veya tesis izin belgesi

Röperli kroki

Tus evrakları ile matbu belgeleri

Kazı planı

Ruhsat harçları

-YAPIDENETİM FİRMALARINDAN İSTENEN EVRAKLAR-

Noter tasdikli yapı denetim izin belgesi

Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri

Yapı denetim ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetim hizmet sözleşmesi

Denetçi inşaat mühendisi

Yapı müteahhidi arasından yapılan yapı sözleşmesi

Yapı müteahhidi faaliyet belgesi

Müteahhit vergi kaydı/SGK no/TC no/İmza sirküleri

Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri

Yardımcı kontrol elemanı diploma sureti ve oda kayıt begesi ile ikametgah taahhüdname

Yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz

Şantiye Şefi sözleşmesi

Şantiye şefi için mühendis ve mimar için proje tescil belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

 

 

3

 

 

RUHSAT YENİLEME

Dilekçe

İmar durumu

Onaylı mimari proje

Yapı ruhsatı

Fenni mesul ve poje müellifi tarafından yapının projeye uygun olduğunu belirtir rapor

 

 

30 gün

 

 

 

 

4

 

 

 

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

Dilekçe, yapı ruhsatı, onaylı mimari proje, hasarsızlık ve beton dayanım raporu-karot-

Borcu yoktur yazısı

SSK ilişik kesme belgesi

Emlak-su-muhasebe-çevre vergisi borcu olmadığına dair yazı

Asansör işletme ruhsatı, varsa doğalgaz tesisat uygunluk yazısı

Röperli kroki

Enerji kimlik belgesi ( EKB )

Yapı kullanma izin harcı

İş bitirme belgesi

 

 

 

 

30 gün

 

 

5

 

 

KAT İRTİFAKI TASDİKİ

Dilekçe

Yapı ruhsatı, ruhsat ekindeki onaylı mimari proje

Kat irtifak projesi ( 2 adet )

Kat irtifak listesi

 

 

5 gün

 

 

6

 

 

TADİLAT PROJESİ

Dilekçe

İmar durumu

Onaylı mimari proje

Tapu

Yapı ruhsatı

Tadilat projesi ve tadilat raporu

 

 

30 gün

 

7

 

HUS ONAYI

Dilekçe

Hus evrakları

Onaylı mimari proje

 

30 gün

 

 

8

 

 

VAZİYET VE BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI

Dilekçe

Ruhsat fotokopisi

Onaylı mimari proje

Lihkap bürosunca onaylanan röperli kroki

Vaziyet ve bağımsız bölüm planı

 

 

30 gün

 

 

9

 

 

YAPI DENETİMLİ İNŞAATLARDA İŞ BİTİRME

VERİLMESİ

Dilekçe

Onaylı mimari proje

Asansör işletme ruhsatı

Enerji kimlik belgesi

Röperli kroki

İşbitirme raporu ve tutanağı

 

 

30 gün

 

10

 

ELEKTRİK VİZESİ

Dilekçe

Ruhsat fotokopisi

Elektrik tesisat projesi

Onaylı mimari proje

 

30 gün

 

 

11

 

 

MEKANİK VİZESİ

Dilekçe

Ruhsat fotokopisi

Onaylı sıhhi tesisat projesi

Onaylı mimari proje

 

 

 

30 gün

 

 

12

 

 

TOPRAK VİZESİ

Dilekçe

Yapı ruhsatı aslı

Onaylı mimari proje

Hus onayı

 

 

30 gün

 

 

13

 

 

TEMEL VİZESİ

Dilekçe

Yapı ruhsatı aslı

Onaylı mimari proje

Hus onayı

 

30 gün

 

14

 

SU BASMAN VİZESİ

Dilekçe

Yapı ruhsatı aslı

Onaylı mimari proje

 

30 gün

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

YAPI DENETİMLİ İŞLERDE HAKEDİŞLERİN

VERİLMESİ

Dilekçe,hakediş raporu, subasman vizeli yapı ruhsatı

Yapıya ilişkin bilgi formu

Personel bildirgesi

Beton döküm tutanakları

Beton kalıp tutanakları

Beton deney raporu

Çelik deney raporu

Dekont aslı

Damga vergisi makbuzu

İşyeri teslim tutanağı

Fotoğraf

Seviye tespit tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASANSÖR İŞLETME RUHSATININ VERİLMESİ

A tipi akredite olmuş muayene kuruluşu tarafından verilen yeşil etiket neticesinde Asansör İşletme Ruhasatı verilmesi

 

Başvuru dilekçe

Yapı ruhsatı

Asansör tescil belgesi doldurulmuş ve firma tarafından onaylı ( 3 adet )

Sanayi sicil belgesi

Onaylanmış kuruluş tarafından uygunluk belgesi

İmza sirküsü sureti

Garanti belgesi ( 2 yıllık )

Hizmet yeterlilik belgesi

Güvenlik ekipmanları belgesi

CE Kalite ve güvenlik belgesi

Bakım sözleşmesi

Yapı denetim onaylı asansör projesi

Islak imzalı son kontrol formu

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi

Elektrik ve makina mühendisleri SMM belgeleri ( tescil yılına ait )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

 

 

17

 

 

SEVİYE TESPİTİ

Dilekçe

Ruhsat fotokopisi

Onaylı mimari ve beteonarme projeler

Y.D.K. Yönetmeliğinin ek form 20 tutanakları

 

 

30 gün

 

18

 

YAPI DENETİM ELEMAN DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

Eleman değişiklik dosyası

 

30 gün

19

KOTLU KROKİ

Dilekçe, tapu,imar durumu,kanal-kot tutanağı,çap,aplikasyon krokisi

15 gün

20

İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI

Dilekçe,ruhsat,işyeri teslim evrakları,hus ve mimari proje

30 gün

21

BASİT TAMİRAT-TADİLAT

Dilekçe,güncel tapu,kadastral ve imar pafta örnekleri,fotoğraflar

15 gün

 

 

 

22

 

 

 

ESASLI ONARIM

Dilekçe,güncel tapu,kadastral ve imar pafta örnekeri,röleve-restütisyon-restorasyon projeleri,statik projeler,sıhhı tesisat-elektrik projeleri,proje müellifleri matbu evraklar,harita evrakları,zemin etüd raporları,kazı palanı

 

 

 

30 gün

 

 

 

 

 

BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENİLMESİ VEYA BAŞVURU EKSİKSİZ BELGE İLE YAPILDIĞI HALDE, HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YA DA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ!!!!!!!!!!!!

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSİM: MURAT GÜLER

UNVAN: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: AYVALIK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEL: 0850 811 10 10 dahili: 251

FAKS: 0266 331 56 60

E-POSTA: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSİM: İSA CİHANGİR YAKICI

UNVAN: İMAR ZABITASI

ADRES: AYVALIK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEL: 0850 811 10 10

FAKS: 0266 331 56 60

E-POSTA: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR