AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

 

 

HİZMETİN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

 

 

SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sicil Açma ve Güncelleme

1.

TC Kimlik No

3 dk.

2.

Adres ve Telefon Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bildirim Formu

 

2

Emlak Bildirimi

2.

Tapu Fotokopisi

3-10 dk.

(Bina -Arsa)

3.

TC Kimlik No

 

 

 

 

4.

Vekaletname (Vekil ise)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bildirim Formu

 

3

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

2.

Vergi Levhası Fotokopisi

3-6 dk.

3.

Kira Kontratı (Kiracı ise)

 

 

 

 

 

4.

Vekaletname (Vekil ise)

 

 

 

 

 

 

 

İlan ve Reklam Vergisi Beyanı

1.

Beyanname Formu

 

4

2.

Fatura (Yeni Tabelalar için)

3-6 dk.

(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.)

 

3.

Vekaletname (Vekil ise)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Genel Tahakkuk İşlemleri

1.

Belediyenin İlgili Biriminden Alınan

3-5 dk.

 

Tahakkuk Evrakı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tahsilat İşlemleri

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

1 dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

İnternet ile Borç Ödeme

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

3-5 dk.

2.

Şifre, Kredi Kartı Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Telefon ile Borç Sorgulama

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

 

 

 

 

 

10

Emlak Bildirim Dökümü

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

1-3 dk.

(Emlak Vergisi Rayiç Değeri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Borç Ekstresi Dökümü

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2-4 dk.

 

 

 

 

 

12

Gayrimenkul Kaydı Kontrolü

1.

TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

3-5 dk.

(Sosyal Yardım)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

TC Kimlik No

 

13

Düzeltme ve İade İşlemleri

2.

Dilekçe

2-5 Gün

 

 

3.

Tahsilat Makbuzu Asılları

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

TC Kimlik No

 

 

Ödemeler

2.

Vekaletname (vekil ise)

 

15

3.

Banka Hesap Numarası

2-5 dk.

(Hakediş Dosyaları)

 

4.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı

 

 

 

 

 

 

5.

SGK Borcu Yoktur Yazısı

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

TC Kimlik No

 

 

 

2.

İlgili Birim Yazısı

 

16

Geçici Teminat İadesi

3.

Makbuzun Aslı

2-5 dk.

4.

Banka Hesap Numarası

 

 

 

 

 

5.

Vekaletname, İmza Sirküleri, Kaşe

 

 

 

 

(Kurum-şirket ise)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

TC Kimlik No

 

 

 

 

2.

İlgili Birim Yazısı

 

 

 

 

17

Teminat İadesi

 

3.

Makbuzun Aslı (Teminat nakit yatırılmış ise)

2-5 dk.

 

4.

Vekaletname, İmza Sirküleri, Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kurum-şirket ise)

 

 

 

 

5.

Banka Hesap Numarası

 

 

 

 

 

 

 

Beyan veya bildirimler ile ilgili Kapanış,

1.

Dilekçe

 

18

Nakil ve benzeri talepler ile ilgili

2.

Beyan veya bildirim

5-10 dk.

 

hizmetler.

3.

Maliye kapanış belgesi.

 

 

 

 

 

 

19

Ceza İndirim Talebi

1.

Dilekçe

2-5 dk.

 

 

 

 

 

20

Emeklilere ait emlak vergisi indirim

1.

İndirim talep Formu

3-5 dk.

talebi.

2.

Emekli olduğuna dair belge

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hiçbir geliri olmayanların mesken

 

1.

Talep Formu

1-3 dk.

indirimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi H

1.

İndirim Formu

1-3 dk.

k.

2.

Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Şikayet- İstek ve Bilgi Edinme Talepleri

 

1.

Dilekçe

1 gün

 

 

2.

e-Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk müracaat yeri:

İkinci müracaat yeri:

İsim

: Zühal KESKİN

İsim

: Rahmi GENÇER

Unvan

: Mali Hizmetler Müdür V./Başkan Yardımcısı

Unvan

:Ayvalık Belediye Başkanı

Adres

: Ayvalık Belediye Başkanlığı

Adres

: Ayvalık Belediye Başkanlığı

Tel

: 0266 312 10 20-21

Tel

: 0266-3121021-101-183

Faks

: 0266 312 19 63

Faks

: 0266 312 19 63

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR