T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Fevzipaşa Vehbibey Dükkan 436 36 Z-6 10 594-TL 550-TL 08:50
2 Küçükköy Kafeterya 101 104   10 3.726-TL 3.450 -TL 08:55
3 Sakarya Büfe 219 4 290/1 10 1.080-TL 1.000-TL 09:00
4 Sakarya Dükkan 214 2   3 972-TL 900-TL 09:05
5 150 Evler Kafeterya 82 10 245 10 4.860-TL 4.500-TL 09:10
6 Aliçetinkaya Dükkan 858 97 3 3 378-TL 350-TL 09:15
7 Altınova Dükkan 579 4 53/F 10 540-TL 500-TL 09:20
8 Altınova Dükkan 579 4 53/G 10 702-TL 650-TL 09:25
9 Altınova (SSK Sitesi yanı) Büfe     1 3 1.458-TL 1.350-TL 09:30
10 Altınova Tarla 283 1   3 19.80-TL 220-TL (yıllık) 09:35
11 Küçükköy Dükkan 179 91 62/22 3 1.674-TL 1.550-TL 09:40
12 Küçükköy Dükkan 179 91 62/28 3 1.674-TL 1.550-TL 09:45
13 Küçükköy Dükkan 179 91 62/6 3 1.674-TL 1.550-TL 09:50
14 Küçükköy Dükkan 179 91 62/3 3 1.674-TL 1.550-TL 09:55
15 Küçükköy Dükkan 179 91 62/35 ve 36 3 3.348-TL 3.100-TL 10:00
16 Küçükköy Dükkan 179 91 62/19 3 1.674-TL 1.550-TL 10:05
17 Altınova Dükkan 458 4 3/C 10 540-TL 500-TL 10:10
18 Altınova Dükkan 458 4 21/B 10 486-TL 450-TL 10:15
19 150 Evler Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

2 3 1.512-TL 1.400-TL + KDV 10:20
20 150 Evler Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

3 3 1.512-TL 1.400-TL + KDV 10:25
21 150 Evler Bilet Satış

83 ada 9 Parsel önü

4 3 1.512-TL 1.400-TL + KDV 10:30
22 Altınova Dükkan 458 4 1/B 10 486-TL 450-TL 10:35
23 Fevzipaşa Vehbibey Dükkan 436 36 5 3 864-TL 800-TL 10:40
24 Altınova Büfe 805 ada 2 Parsel önü   3 1.080-TL 1.000-TL 10:45
25 Altınova Büfe yeri     9 m2 512 ada1 parsel önü   10 1.620-TL 1.500-TL 10:55
26 150 Evler Dükkan 1696 2 12/A 3 432-TL 400-TL 11:00
27 150 Evler Büfe yeri     9 m2 801 ada 20 parsel ile 802 ada 4 parsel arası 65/1 3 900-TL 100-TL 11:05
28 150 Evler Büfe yeri     9 m2 801 ada 20 parsel ile 802 ada 4 parsel arası 65/2 3 900-TL 100-TL 11:10
                     

İHALE TARİHİ VE YERİ: 19/06/2018 tarihinde saat 08:50’de sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 18/06/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

22.05.2018 tarih 4352 sayılı Resmi İlandır.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

              İlçemiz Namıkkemal Mahallesi  pafta, 997 ada, 4 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.05.2018 tarih ve 419 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                ,Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

22.05.2018 tarih 4346 sayılı Resmi İlandır.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

              İlçemiz Sakarya Mahallesi  pafta, 63 ada, 1 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.05.2018 tarih ve 397 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                ,Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

15.05.2018 tarihli ve 4199 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi ...pafta,889ada, 13 parselde kayıtlı tşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 07.03.2018 tarih 63 sayılı meclis kararımızve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24.04.2018 tarih 475 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış olup 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımııza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

07.05.2018 tarihli ve 3877 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

              İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi  17 pafta, 316 ada, 19 parsel Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 360 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                ,Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR