İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;

İlçemiz, Çamoba Mahallesi sınırları dahilinde bulunan "Asartepe" Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/08/2019 tarih, 1492 sayılı kararı ile 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz, Hayrettinpaşa Mahallesi, 154 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/08/2019 tarih, 1479 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR