10.04.2017 tarihli ve 3296 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz SakaryaMahallesi, pafta, 1911ada, 5-6 parselde katıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden04 /01/2016 tarih 28 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’uun 7b maddesine istinaden 16.06.2017 tarih ve 954 sayılı Balıkesir BüyükşehirBelediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımıza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

22.03.2017 tarihli ve 2693 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

           İlçemiz Sakarya Mah. 112 pafta,1198ada, 32 parselde katıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden05 /10/2016 tarih 254 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’uun 7b maddesine istinaden 28.02.2017 tarih ve 299 sayılı Balıkesir BüyükşehirBelediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

           Tüm halkımıza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

                                                            T.C.

                                 AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                         KİRALAMA İHALE İLANI

 

Mahalle

Kiralama amacı

Ada

Parsel

No

Kira süresi

Aylık muhammen bedel

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-2

3 Yıl

1.000,00-TL

1.080,00- TL

28/03/17

13:40

2

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-3

3 Yıl

1.000,00-TL

1.080,00- TL

28/03/17

13:45

3

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-4

3 Yıl

1.000,00-TL

1.080,00- TL

28/03/17

13:50

4

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-5

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00- TL

28/03/17

13:55

5

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-9

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

28/03/17

14:00

6

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-22

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00- TL

28/03/17

14:05

7

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-23

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00- TL

28/03/17

14:10

8

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-28

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00- TL

28/03/17

14:15

9

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-29

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00- TL

28/03/17

14:20

10

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-30

3 Yıl

1.100,00-TL

1.188,00- TL

28/03/17

14:25

11

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-35

3 Yıl

1.250,00-TL

1.350,00- TL

28/03/17

14:30

12

Küçükköy

Dükkan

179

91

62-36

3 Yıl

1.400,00-TL

1.512,00- TL

28/03/17

14:35

13

Altınova

Dükkan

579

4

53/i

3 Yıl

475,00-TL

513,00- TL

28/03/17

14:40

14

Altınova

Dükkan

459

2

33

3 Yıl

650,00-TL

702,00- TL

28/03/17

14:45

15

Altınova

Dükkan

445

18

3

3 Yıl

200,00-TL

216,00- TL

28/03/17

14:50

16

Altınova

Tarla (24.402,49 m2)

239

12

 

3 Yıl

8.000,00-TL (yıllık)

720,00- TL

28/03/17

14:55

17

Küçükköy

Balık Büfesi

179

132

3B

3 Yıl

600,00-TL

648,00- TL

28/03/17

15:00

18

Altınova

Dükkan

579

4

21/B

3 Yıl

950,00-TL

1.026,00- TL

28/03/17

15:05

19

Çakmak

(Derindere Mevkii)

Tarla (11.146,68 m2)

150

1

 

3 Yıl

2.000,00-TL (yıllık)

180,00- TL

28/03/17

15:10

20

Çakmak

(Derindere Mevkii)

Tarla (4.354,82 m2)

151

1

 

3 Yıl

1.250,00-TL (yıllık)

112,50- TL

28/03/17

15:15

İHALE TARİHİ VE YERİ: 28/03/2017 tarihinde saat 13:40’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.

Bu belgelerin 28/03/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

 

08.03.2017 tarihli ve 2033 sayılı resmi ilandır

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

                  İlçemiz Altınova Mahallesi, pafta, 424ada, 1 parselde katıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden02 /11/2016 tarih 279 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’uun 7b maddesine istinaden 14.02.2017 tarih ve 228 sayılı Balıkesir BüyükşehirBelediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete Madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

                  Tüm halkımıza bildirilir.

Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No.1 AYVALIK Tel: 0266 312 10 45 Fax: 0266 312 10 45 E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR