Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

02.02.2022 TARİHİNDE YAPILACAK ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                                                         

 

  • Yoklama ve açılış.
  • 05.01.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar plan

taslaklarının görüşülmesi.

2-İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi, 105 ada, 102 parselde kayıtlı imar planları dışında yer alan

taşınmazın, mevzi imar plan taslaklarının  görüşülmesi.

3-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yönergesinin güncellenmesinin görüşülmesi.

4-İmar Müdürlüğünün yapı aplikasyon kontrol bedeli ve geçiş yolu izin belgesi ücretlerinin

2022 Mali yılı ücret tarifesine eklenmesinin görüşülmesi.

 

    İmar Komisyon Raporları:

 

5-İlçemiz, Altınova Mahallesi, 507 ada, 1 parsel de kayıtlı taşınmazın batısında yer alan yeşil

alanda önerilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait

imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6-İlçemiz, Altınova Mahallesi, 529 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın Kuzeyinde yer alan

yeşil  alanda önerilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine

ait  imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7-İlçemiz, Altınova Mahallesi, 738 ada, 2 parselinde kayıtlı taşınmazın kuzeydoğusunda yer

alan otopark alanında önerilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan

değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8-İlçemiz Sahilkent Mahallesi, 2165 ada, 14 parselde kayıtlı mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir

Belediyesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar

plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

 Bir cevap yazın