Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

14 EKİM 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

14 EKİM 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

SIRA NUM. KARAR NUM. KARAR ÖZETİ
1 174 Plan ve Bütçe Komisyonundan oybirliği ile gelen bütçe kararnamesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (b) bendi ve 62.Maddesinin 2.fıkrasına istinaden, madde madde işaretle yapılan oylanması sonucunda 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe toplamı *151.995.000,00*TL olarak oybirliği ile kabulüne,

2 175 Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda belirtilen 2021 Gelir Tarifesinin okunması sonucunda 2021 yılı Gelir Tarifesinin komisyondan geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59.Maddesinin (e) bendi ve aynı kanunun 18.Maddenin ( f) bendine istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3 176 2020 Mali Yılı bütçesinden müdürlükler arasında yapılacak ödenek aktarımı ile ilgili olarak komisyondan geldiği şekliyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

4 177 İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 179 ada 137 parselde kayıtlı 7.395,21 m2 yüzölçüme sahip, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İMAR KOMİSYON RAPORUDUR; İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 137 parselde kayıtlı, 7.395,21 m2 yüzölçüme sahip, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş olup; Söz konusu taşınmaz mevcut koruma amaçlı imar planında “park ve spor alanı” lejandına sahip olup, koruma amaçlı imar plan revizyonlarında BHA (belediye hizmet alanı) lejandının tasarlandığı anlaşılmıştır. BASKİ, TM4 adlı terfi merkezinin bu taşınmaza yapılmasını talep ettiğinden, revizyon imar planlarından önce BHA lejandı getirilmesini öngören plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Denilmektedir. Konunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 137 parselde kayıtlı, 7.395,21 m2 yüzölçümü sahip, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebinin İmar Komisyonun dan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,Bir cevap yazın