Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

17.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

17.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI
GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 01.03.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Belediyemizde görevli sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilecek olması nedeni ile 15 Mart
2023 tarihinden geçerli olmak üzere memur boş kadro derece değişikliğine ait II Sayılı Cetvelin onaylanması
hususunun görüşülmesi.
2. Ayvalık, Küçükköy Mahallesi 1/1000 ölçekli revize imar planının görüşülmesi.
3. Sosyal Konut Projeleri kapsamında, İlçemiz, Fethiye Mahallesi 800 ada 1 ve 2 parseller ile
Kazımkarabekir Mahallesi, 784 ada 1, 3, 4 parseller, 789 ada 1,2,3,4,8,9,11,17,19,34,43,56,57,58,59,60,61
parsellerinde yapılması planlanan 300 konut projesinin gerçekleşeceği 614.426.52 m² yüz ölçüme sahip alan ile
ilgili 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına
ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesiBir cevap yazın