Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

                                                                                                 T.C.
                                                                 AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E­20956803­000­17497 27.08.2021
Konu : Balıkesir  İli,  Ayvalık  İlçesi,  Sarımsaklı
Mevkii 61 No.lu Doğal Sit Alanının tescili
hk.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :20.08.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02[252.01.02]­1564211 sayılı yazınız

 

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

 

İlçemiz 61. Nolu Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 02/08/2021 tarihli ve 1424441 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

İsa Cihangir YAKICI

 

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

Dağıtım :

 

Yazı İşleri Müdürlüğüne

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

 

 

 

 Bir cevap yazın

E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds