Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 01.07.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemizde Covid-19 genelgeleri gereği ticari faaliyetleri halen dahi yasaklı bulunan işletmelerden (Disco.bar vb) Belediyemiz kiracılarına uygulanacak kira esaslarının görüşülmesi.

2-Ayvalık S.S Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yapılacak Genel Kurul Toplantısında, kurula Belediyemizi temsil ve katılımı için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi.

3-Belediyemize ait Yat-Çekek yerinde verilecek hizmetler için alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-Ayvalıkta yapılan imza kampanyasına bağlı olarak ilçemizde havai fişek kullanımının yasaklanması konusunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Müdürlükleri içerisinde mevcut yönergesi olmayan Müdürlükler tarafından hazırlanan yeni yönergelerin ve mevcut yönergesi bulunan müdürlüklerin önceden onaylı yönergelerin de yapılacak değişikliklerin görüşülmesi.

6-İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde EDS sistemi kurulması konusunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelen Konu:

7- Zabıta personelinin mobilize olmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesine taşıt alımları ödenek kaleminin açılarak, aktarım yapılmasına bağlı T cetvelinin güncel hale getirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonundan Gelen Konular:

8- Altınova Mahallesi, 552 ada, 29 parselin batısında yer alan yeşil alana yapılması planlanan trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

9- Mithatpaşa Mahallesi, 1814 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amçlı imar plan değişikliği.

10-Altınova Mahallesi, 598 ada, 39 parselin batısında yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

11- Sakarya Mahallesi, 2041 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği.

12- Fethiye Mahallesi, 808 ada, 60 parselde kayıtlı belediyemize ait taşınmmazın üzerinde yer alan yola isim verilmesi.

13- Altınova Mahallesi, 482 ada, 1-2-3-4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

14- Altınova Mahallesi, 437 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

15- Sefa-Çamlık Mahallesi, 1454 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

16- Mithatpaşa Mahallesi, 1057 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satış talebi.

17- İlçemiz, Kentsel Sit Alanları Dışında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu ilavesi.

18-Altınova Mahallesi, 424 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş talebi.

19- Fethiye Mahallesi, 256 ada, 8-9-16 parsellerde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği.

20- Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 216 parselde kayıtlı taşınmaz için zemin katta ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

21- 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş.

22-Kazımkarabekir Mahallesi, 137 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar plan değişikliği.

23-Mithatpaşa Mahallesi, 1045 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmazın yol yapılan kısmının kamulaştırma programına alınması talebi.

24- 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına ilave plan notu önerisi.

YENİ KONULAR

25- Zekibey Mahallesi, 285 ada, 9-32 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği.

26- Küçükköy Mahallesi, 182 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer aldığı Sarımsaklı Bulvarı’nda zemin katta ticaret kullanımı talebi.

27- Sefa-Çamlık Mahallesi, 2242 ada, 3-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.

28- Aliçetinkaya Mahallesi, 1589 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi.

29-Küçükköy Mahallesi, 284 ada, 15 parsel ile 286 ada, 1 parsel arasında yer alan dere ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ayvalık Belediyesi WhatsApp İletişim hizmetine ulaşmak için, 0533 154 00 99 numaralı hatları kullanabilirsiniz.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!