Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 02.11.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Belediyemiz 2021 Mali Yılı Sayıştay denetim raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.
2- 2021 yılı Sayıştay Denetim raporuna esas olmak üzere, İç Kontrol Sistemi Yönergesi, Hassas Görevler Yönergesi ile Ön Mali Kontrol Yönergesi’ nin görüşülmesi.
3- Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyasının hazırlık çalışmaları kapsamında Midilli Adası’nda ki görüşmelere katılmak üzere Ayvalık Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi’nden Danışman ve Koordinatör Öğr. Gör. Yaşagül EKİNCİ’nin, Tarihçi Naz Öykü GÜREN’nin ve Mimar Fatih KURUNAZ’ın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
4- Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü ile Midilli takımlarından Pallesvıakos arasında oynanacak olan futbol dostluk maçı için 28-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerin Midilli Adası’na gönderilmesi hususunun görüşülmesi.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1636 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz 1989 yılında Belediyemiz tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi’nde Nurtekin İŞTEN’e satın alma hakkı tanınmış olup, mirasçılar tarafından devir alma taleplerinin görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Çetinkaya Mahallesi 2114 ada 5 nolu parselde kayıtlı (50818/414627 hisse) 508,18 m² lik taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 25 yıl süreyle bedelsiz intifa hakkının verilmesi konusunun görüşülmesi.
7- İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi 148 ada, 12-13 parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında öneri yapı planlamasını içeren 1/500 ve l/l000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 34-42-43-44-45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
9- İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 2082 ada 1 parselde, 2083 ada 1-2-5-7-9-10-11 parsellerde, 2084 ada 1-6-7-8 parsellerde ve 2087 ada 7-8-11 parsellerde kayıtlı taşınmazların Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün onayına esas yolcu taşıma limanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi.
10- İlçemiz, Altınova Mahallesi, 599 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
11- İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, Küçükköy Kentsel Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı ile alakalı çakışan alan sebebiyle Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü onayına esas kurum görüşümüzün belirlenmesinin görüşülmesi.
12- İlçemiz, Aliçetinkaya Mahallesinde kıyı alanında kalan ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile yapılması istenilen barınak amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi.
13- İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, 1386 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan kıyı alanını kapsayan, barınak amaçlı imar planının, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporu
14- Mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı, imar planında sağlık ve sosyal tesis alanı olarak ayrılan taşınmazın ihale yoluyla üçüncü şahıslar lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin düzenlenen komisyon raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
15- TEMA Vakfı kurucu onursal Başkanı Merhum Hayrettin KARACA’ nın isminin İlçemizde bir sokak, cadde veya park alanına isminin verilmesi konusunda düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
16- Aliçetinkaya Mh. 1903/4 parsel ile 1904/4 parsel arasında kalan park alanına Süleyman ARAN’ın isminin verilmesine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın