Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

                          ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

YER: VURAL SİNEMASI NEJAT UYGUR SAHNESİ

SAAT:10:00 

TARİH:01.12.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ

  • Yoklama ve açılış.
  • 03.11.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz Altınova Mahallesi 347 ada, 1 parselin doğusunda yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

2- İlçemiz Küçükköy Mahallesi 179 ada, 66-67 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın 3621 sayılı kıyı kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına esas kurum görüşümüzün bildirilmesinin görüşülmesi.

3-   İlçemiz Altınova Mahallesi 442 ada, 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin kuzeydoğu cephesinde

yapılan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı plan değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmasının

görüşülmesi.

4-  İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 1181 ada, 7 parselin yer aldığı  cadde üzerindeki zemin katlarda ticaret

kullanımı talep edilmekte olup; zemin katlarda ticaret kullanımı hususunda, Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin  f  bendinin 1 ve 2. Maddelerine istinaden Meclisimizce bir karar alınmasının görüşülmesi.

5-   Belediyemiz ile K.K.T.C Girne Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkileri kurulmasının görüşülmesi.

6-   İlçemizde Kırlangıç ticaret alanı olarak bilinen yerde, Mülkiyeti Belediyemize ait olan sosyal donatı

alanlarına K.K.T.C kurucu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ isminin verilmesinin görüşülmesi.

7-   Ayvalık Gıda ve İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde, Belediyemizin temsil

edilebilmesi için Meclis üyelerimiz arasından 3 asil 3 yedek seçiminin yapılması.

8-   Belediyemize ait 10 AGK 166 Plakalı aracın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine

tahsis edilmesinin görüşülmesi

9-   Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesine 7.000.000,00.TL Ek Bütçe yapılmasının görüşülmesi.

 

İhtisas ve Tali Komisyon Raporları

 

İmar Komisyon Raporları:

10 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği komisyon raporunun görüşülmesi.

11- 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz imar plan değişikliğine, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinin itirazının incelenmesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

12- 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı imar plan değişikliğine Süleyman Cengiz DİKİCİ isimli vatandaşın itirazına ait komisyon raporunun görüşülmesi.

13 Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı komisyon raporunun görüşülmesi,

 

Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyon Raporu

14Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı komisyon raporunun görüşülmesi

 

Hukuk Komisyon Raporları

15Belediyemiz İhtisas ve İhtiyari komisyonlardan boşalan komisyon üyeliliklerinin oluşumuna ait komisyon raporunun görüşülmesi.

16 İlçemizde bulunan işyerlerinin, İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönergesi komisyon raporunun görüşülmesi.

 

Çevre Komisyon Raporu

17Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Küresel İklim Değişikliği Birimi görevlerinin belirlenmesine  ait düzenlenen  komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın