Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 04.01.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. İlçemiz Sakarya Mahallesi 29 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 1223 ada 2 parsel ve 1221 ada 6 parsellerden geçecek doğal gaz hattı deplase çalışması yapılmasının görüşülmesi.
2. Gazikemalpaşa Mahallesi, 160 ada 68 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği’nin görüşülmesi.
3. İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 2-3-4-5-22 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait “yaşlı bakım evi” lejantının “ilkokul” alanına dönüştürülmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
4. İlçemiz, Altınova Mahallesi, 817 ada, 1-3 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait nazım imar plan değişikliğine esas hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
5. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan sanayi bölgeleri için oluşturulacak yatay kat irtifak projelerinden alınacak harç bedellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
6. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılacak işlemler ile alakalı 2023 yılı harç tarifesinin güncellenmesine ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
7. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ana sermayesinde yapılacak artışın Ayvalık Belediyesi tarafından ayni sermaye konulmak suretiyle katılacağı 100.000.000,00 TL.’lik kısmına karşılık olmak üzere, ödenecek ayni sermayeyi oluşturacak bir kısım taşınmazın tespiti ile bunların Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne devri konusuna ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
8. Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesindeki sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışına ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
9. İlçemiz Çamoba ve Akçapınar Mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların içinde kalan halihazırda yol olarak kullanılan, yolların açılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yolların genişletilmesi çalışmalarının 5 Yıllık Yatırım Programına alınmasına ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
10. Aliçetinkaya Mahallesi, 2132 ada, 7 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Atatürk İlkokulu olarak kullanılan taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ile alakalı plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
11. Hayrettinpaşa Mahallesi 485 ada, 4 parselde kayıtlı Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Bahçe” lejantında kalan, “kargir ev” vasıflı taşınmaza ait hazırlanan 1/500 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
12. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçemiz Altınova Mahallesi 246 ada 2 parselde bulunan mera vasıflı 97925.97 m² yüzölçümlü taşınmazın, 200.00 m² lik kısmının Baski Genel Müdürlüğünce sondaj kuyusu olarak kullanılma talebi ile ilgili tahsis değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
13. İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 34-42-43-44-45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
14. İlçemiz, Altınova Mahallesi, 599 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
15. İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 157 ada, 222326 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyonu raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın