Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

  • Yoklama ve açılış.
  • 01.09.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-  2022 yılı gelir – gider bütçesinin görüşülmesi.

2-  2022 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.

3- 2021 Mali Yılı Bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yapılacak olan aktarımların görüşülmesi.

4-  Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan İklim Birimi’nin, Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

5-  Özel Kalem Müdürlüğü’nün birim değişikliğine bağlı olarak yönergesinin güncellenmesinin görüşülmesi.

6-  İlçemizde deprem konusunda alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.

7- Küçükköy Mahallesi 161 ada 82-83-73 kayıtlı taşınmazların 3.derece doğal sit alanından, doğal sit sürdürülebilir koruma ve kullanım alanı olarak sit statüsü değişikliğinin görüşülmesi.

8- İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat verilmesinin usul ve esaslarını belirlenmesi için  İşyeri açma ve Çalıştırma Yönergesinin hazırlanması hususunun görüşülmesi.

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

9- Namık Kemal Mahallesi, 2017 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde yer alan, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı koruma amaçlı imar planı değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

10-Sakarya Mahallesi, 373 ada 5 parsel kayıtlı Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın satışına ait hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi

 

 

Ekim ayı olağan meclis toplantısı 06 EKİM 2021 Çarşamba günü Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesinde Saat : 10:00’da gerçekleşecektir.

 

 Bir cevap yazın