Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 07.09.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1-Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesi ile gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.
2-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ”Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi’nin kurulması nedeni ile yeni oluşan Organizasyon şemasının onaylanmasının görüşülmesi.
3- 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesinin görüşülmesi.
4-1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda yer alan Kırlangıç Tesisi önünde ve İtfaiye Biriminin önünde yer alan kavşaklarımızın, birbirine bağlayan yol ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ait plan değişikliğinin görüşülmesi.
5-Hayrettinpaşa Mahallesinde, tapunun 154 ada, 75-108 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 42 m2, diğeri 66 m2 taban alanlı iki adet yapı önerisi getiren ve 108 parselle şuyulu durumu sonlandıran, yapı yoğunluğunu azaltan l/500 ve l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporu
6-Barınma ve konaklama amacı ile inşa edilmiş plakalı veya plakasız, trafik tescilli römork, karavan, tiny house ve benzerlerinin Ayvalık İlçe sınırları içerisinde, kısa veya uzun, süreli konaklama ve barınma amacıyla kullanmaları konusunda müştereken düzenlenen İmar ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporu
7-S.S.Uğur Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Sanayi Sitelerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin kat irtifakına ilişkin, işlem ücretlerinden muaf tutulması konusunda müştereken düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyon Raporları
8- Zekibey Mahallesi 282 ada 8 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, satış talebinin görüşülmesi.
9- Zekibey Mahallesi 282 ada 34 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, satış talebinin görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
10- Zekibey Mahallesi 282 ada 8 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, satış
talebinin görüşülmesi.
11-Zekibey Mahallesi 282 ada 34 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, satış
talebinin görüşülmesi.
12- Altınova Mahallesi 323 ada 227 parselde 2.903,78 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde olan
1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre akaryakıt satış ve benzin istasyonu lejandına
sahip taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait imar komisyon
raporunun görüşülmesi.
13- Altınova Mahallesi, 385 ada, 4 parselde kayıtlı ve karayollarından cephe alan taşınmazın
geçiş hakkı alamaması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait imar komisyon
raporunun görüşülmesi.
14- Küçükköy Mahallesi, 284 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan derenin
mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarında işli olmaması sebebiyle koruma amaçlı
imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
15- Namıkkemal Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar
planına göre yeşil alanda yer alan 2002 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı trafo yeri
işlenmesi için düzenlenen plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
16- Tıfıllar Mahallesi, 142 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ait “eko turizm” amaçlı imar planına
esas, kurum görüşümüzün belirlenmesi konusunda düzenlenen imar komisyon raporunun
görüşülmesi.
17-TEMA Vakfı kurucu onursal Başkanı Merhum Hayrettin KARACA’ nın isminin ilçemizde bir sokak,
cadde veya park alanına isminin verilmesi belirlenmesi konusunda düzenlenen imar komisyon
raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın