Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

1. AYVALIK HEYKEL SEMPOZYUMU 01-30 TEMMUZ 2021 INTERNATİONAL AYVALIK SCULPTURE SYMPOSIUM 01-30 JULY 2021

1. AYVALIK HEYKEL SEMPOZYUMU 01-30 TEMMUZ 2021 INTERNATİONAL AYVALIK SCULPTURE SYMPOSIUM 01-30 JULY 2021

 

 

1.ULUSLARARASI AYVALIK HEYKEL SEMPOZYUMU

ŞARTNAMESİ

Genel Açıklamalar

Madde 1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyumu,

01/07/2021–01/08/2021 tarihleri arasında Marmara Belediyesi ile eş zamanlı,
Marmara Belediyesi sempozyum alanı Saraylar beldesinde gerçekleştirilecektir.

 

Madde 2. Sempozyuma katılacak sanatçılar, Ayvalık Belediyesi Başkanlığı tarafından,  sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak saptanacaktır. Sempozyum sonunda her sanatçıya Ayvalık Belediyesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi ve plaket verilecektir.

 

Madde 3. Sempozyuma 4 sanatçı katılacaktır. Katılımcılardan biri, Ayvalık Belediyesi Başkanlığı görevlendirilmiş Sanatçı olacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde katılımcı sayısı 4 kişiden az olabilir.

 

Madde 4. Yontu malzemesi olarak yaklaşık 3 m3 Marmara Mermeri kullanılacaktır.

 

Madde 5. Sempozyumun Teması: Barış olarak belirlenmiştir. Kentle ilişkili fonksiyonel heykeller istenilmektedir. Seçilen heykeller Ayvalık kent meydanlarına yerleştirecektir.

(Gerekli Bilgilere ayvalik.bel.tr linkinden ulaşabilirsiniz.)

 

Madde 6. Yapıtların mülkiyeti Ayvalık Belediyesine aittir. Eserlerin alanlara konması veya geçici sergilere katılması amacıyla taşınması Belediye’nin tasarrufundadır. Sanatçı, çalışma sürecinin ve eserlerinin görüntülenmesine izin verir. Ayvalık Belediyesi tanıtım amacıyla görüntüleri kullanma hakkına ve heykelin yer değiştirme hakkına da sahiptir.

 

Madde 7. Sanatçıların sempozyum süresince gerçekleştirdikleri eserleri, Ayvalık Belediyesi tarafından Sempozyum Komitesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından belirlenen yerlere yerleştirilecektir.

 

Madde 8. Sempozyuma katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğle ve akşam yemekleriyle konaklamaları Ayvalık Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 9. Ulaşım, Yurtdışından gelen sanatçılar için (1500 TL) Türkiye’den katılan sanatçılar için (1000 TL) dır. Her sanatçı uçak biletini kendisi temin edecektir.

 

Madde 10. Kendisine tanınan sürede ve mekânda yapıtını gerçekleştiren her sanatçıya, genel harcamalar ve telif hakkı olarak toplam 18.000 TL. (on sekiz bin türk lirası) Ödeme yapılacaktır. Sempozyumun ilk beş günü içerisinde net 8.000TL (sekiz bin türk Lirası) sempozyumun son gününde net 10.000 TL

( On bin Türk Lirası) nakit ödeme şeklinde yapılacaktır.

 

Madde 11. Sempozyuma katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların ya da sempozyumun başlangıç tarihinden itibaren 3 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin sempozyumda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.

 

Madde 12. Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde sempozyum alanında bulunmak ve sempozyum takvimine uymakla yükümlüdürler. Gelişebilecek istisnai durumlar Sempozyum Komitesi’nce değerlendirilir.

 

Madde 13. Çalışma alanına sistematik olarak öğrenciler, gençler, bisikletçiler, yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir. İsteyen sanatçılar 2 çalışma günü içerisinde 2 saatlik bir program dahilinde, adalı çocuklar ile bir sanat atölyesi etkinliği yapabilecektir. Sempozyuma katılan sanatçıların, adalı izleyiciler ve sanat çevreleri ile paylaşmak üzere, beraberlerinde çalışma dokümanı, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerlere ya da eserlerine ait görsel materyal içeren tanıtıcı doküman getirmeleri önerilir.

 

Başvuru

 

Madde 1. Sempozyuma katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:

 

Başvuru formu.

 

-Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği bir daktilo sayfasını aşmayan İngilizce veya Türkçe fotoğraflı özgeçmişi.

 

-Sanatçının gerçekleştirdiği beş çalışmayı tanıtan jpeg formatında görsel doküman.

 

-Sanatçının sempozyumda gerçekleştireceği yapıtı değişik açılardan gösteren çizim, maket fotoğrafları, montaj şeması, varsa heykelde kullanılacak ek malzemeler. Sanatçı gerekli gördüğü takdirde yapıt hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama dosyada yer alabilir.

 

Madde 2. Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1.5 MB aşmayan başvuru dosyası en geç 07/05/2021 Cuma günü, saat 00.00 ye kadar aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir.

 

Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru adresi: ayvalikheykelsempozyumu@gmail.com

 

Madde 3. Başvuru dosyalarındaki belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir.

 

Çalışma Koşulları

 

Madde 1. Malzeme olarak mermer kullanacak sanatçılar için maksimum 3 metreküp mermer idare

tarafından temin edilecektir. Sanatçılar eserini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu mermer ve var ise kaide ölçüsünü ayrıca montaj için ihtiyaç duyacağı ekipmanları eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidirler.

 

Madde 2. Sanatçılar elektrikli ve küçük el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri getirmekle yükümlüdür.

 

Madde 3. Montaj haricindeki ek malzeme kullanımında teknik çözüm ve masraf sanatçıya aittir.

 

Madde 4. Sanatçılara sempozyum alanında 220V elektrik, uzatma kablosu, gölgelik ve ayrıca vinç, kompresör, hilti temin edilecektir.

 

Madde 5. Çalışma alanında güvenliği sağlamak için gündüz ve gece güvenlik görevlileri bulundurulacaktır.

.

Madde 6. Sempozyum süresince katılımcıların, üçüncü kişilerin ve çalışanların uğrayabilecekleri her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve iş kazalarından Ayvalık Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

Madde 7. Büyük / küçük kesici, delici her türlü aletin bakımı için bir teknisyen sempozyum süresince görevli olacaktır.

 

Madde 8. Sanatçılar kendi kaza sigortalarını yaptırmakla tetanos, Hepatit B, vb. aşılarını yaptırmakla yükümlüdürler.Sanatçıların Covid-19 testine tabi tutulmaları ya da testi yaptırmış olarak gelmeleri gerekmektedir.

 

Madde 9. Çalışma açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, ani yağmur ve sıcak gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

 

Madde 10. Ayvalık Belediyesi ve proje ortakları Mücbir sebepten dolayı sempozyumu iptal etme, erteleme yetkisine sahiptir.

 

Madde 11. Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda (mücbir sebepler hariç), Ayvalık Belediyesi ve Sempozyum Komitesinin karar alma hakkına sahiptir. Bu kararlar sonucunda sanatçılarla yaşanabilecek ve dostane çözüm yoluyla

giderilmeyen her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde yalnızca Ayvalık Adliye Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

Sempozyum Takvimi

 

07/05/2021 Sempozyuma son başvuru tarihi.

14/05/2021 – Başvuran sanatçılara sonuçların e-posta yoluyla bildirilmesi.

21/06/2021– Sempozyuma katılacak sanatçıların tercih ettikleri geliş-gidiş detaylarını bildirmeleri için son gün.

06/30/2021– Buluşma: Sanatçıların karşılanması, konaklama mekânlarına yerleşmeleri.

01/07/2021– Açılış töreni. Sempozyumun başlangıcı.

30/07/2021– Kapanış töreni. Sanatçıların katılım belgelerinin verilmesi, genel harcamalar ve telif hakkı ödemelerinin yapılması.

31/07/2021– Saraylardan ayrılış.

Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.

 

  https://www.instagram.com/ayvalikheykelsempozyumu/

    ayvalikheykelsempozyumu@gmail.com

   https://ayvalik.bel.tr/

  1. ULUSLARARASI AYVALIK HEYKEL SEMPOZYUMU

KATILIMCI BEYANI

Ayvalık Belediyesi tarafından, tarafıma göndermiş olan davet mektubu neticesinde işbu daveti kabul ederek, ilişteki “1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyum şartnamesini” kendi isteğim ve serbest irademle doldurarak imzaladım.

 

Ayvalık Belediyesi tarafından, eğitmenleri, görevlileri, çalışanları, diğer kişiler tüm çalışma alanı gezdirip mevcutta bulunan ve çalışma sırasında bulunabilecek alet, edevat, donanım ve araçları, bunların kullanım şekil ve amaçlarını göstererek doğabilecek riskler ve alınacak tedbirler hususunda uyarıda bulundular. Bu nedenle, çalışma sırasında kendime ait çalışma alanım dışında yer almayacağım ve bana anlatılan iş sahasına ilişkin hususlarda tedbirli davranacağımı taahhüt ederim.

 

  1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyum iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek risklerin farkındayım. Fiziksel aktivite gerektiren bu sempozyumda yer almak için yeterli fiziksel koşullara sahibim. Çalışma ortamında hızlı dönen çarkların, ağır mermer blokların ve birçok tehlike taşıyabilecek araç ve gereçlerin bulunacağından haberdarım. Kendimi bu tehlikelerden koruyacak sorumluluğu alıyorum.

 

Sempozyum boyunca ve mesai saatleri içinde geçerli ferdi kaza sigortası yaptırdığımı, ancak bu kurumun bana karşı ilaç veya medikal yardım sorumluluğu olmadığını biliyorum. Katılımım sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunları kaynaklı masraflardan kendimin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ediyorum.

 

  1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyum Katılım Şartnamesini ve Sempozyum Katılım Beyanını okudum ve kabul ediyorum.

 

ADI VE SOYADI                                                                             TARİH ve İMZA

 

  1. ULUSLARARASI AYVALIK HEYKEL SEMPOZYUMU

BAŞVURU FORMU

 

Sanatçının

 

Adı Soyadı

 

 
Doğum Yeri ve Yılı

 

 
Mesleği

 

 
E-Posta

 

 
Telefon No  
Adres  

 

 

Çalışma Hakkında Bilgi

 

 

 

 

 

Sanatçının kullanacağı

taş blok veya bloklarının toplamı 3m3’ ü aşmayan ölçüleri

 

 

 

 

Şartnamede yazan tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum.

 

 

 

                                                                                                                           Tarih

 

                                                                                                                    Sanatçının imzası

 

 

 

 

 

  1. INTERNATIONAL AYVALIKSCULPTURE SYMPOSIUM SPECIFICATION

 

 

General Explanations

 

Article1.International AyvalıkSculpture Symposium, It will be held in Marmara Island Saraylar region between 01.07.2021-01.08.2021.

 

Article 2. The artists participating in the symposium will be determined byAyvalık Municipality Presidency based on the application files submitted by the artists. At the end of the symposiumeach artist will receive a certificate of attendance and a plaque approved by the Municipality of Ayvalık.

 

Article 3. Symposium 4 artistswill participate. One of the participants will be the Artist assigned to Ayvalık Municipality Presidency. The number of participants may be less than 4 if the jury deems it necessary.

 

Article 4. Approximately 3 m3 of Marmara Marble will be used as sculpture material.

 

Article 5. The Theme of the Symposium is determined as Peace. Functional sculptures associated with the city are desired. Selected sculptures will be placed in Ayvalık city squares.

(You can access the necessary information from the link ayvalik.bel.tr.)

 

Article 6. Ownership of the works belongs to Ayvalık Municipality. The municipality has the right to move the works in order to put them in the museum or participate in temporary exhibitions. The artist allows viewing of the work process and his work. The Municipality of Ayvalık also has the right to use images for promotional purposes and the right to relocate the statue.

 

Article 7. The works of the artists produced during the symposium will be placed in the places determined by the Ayvalık Municipality and the Symposium Committee and the Ayvalık Municipality.

 

Article 8. The accommodation of the artists participating in the symposium, transportation, morning, lunch and dinner shall be covered by Ayvalık Municipality.

 

Article 9. For artists traveling abroad (1.500 TL), for artists participating in Turkey (1.000 TL), each artist will provide transportation tickets themselves.

 

Article 10. A total of 18.000 TLwill be paidfor each artist who performs his or her work in the time and place recognized for him, as general expenses and copyright.  Within the first five days of the symposium, 8.000 TL (eight thousand Turkish Liras) will be paid. On the last day of the symposium, net 10.000 TL (ten thousand) cash payment.

           

Article 11. The participation of the artists who declare that they are entitled to participate in the symposium but cannot come, or the artists who are not present at the symposium within 3 days from the start date of the symposium without any excuse will be canceled to their participation.

 

Article 12. The artists are obliged to be in the field of symposium within working hours and comply with the schedule of the symposium. Exceptions that may arise are assessed by the Symposium Committee.

 

Article 13.The study area will be systematically brought together with groups of visitors such as students, young people, cyclists, elderly people, disabilities. Artists will be able to perform an art workshop with children within a 2-hour program within 2 working day. In order to share with the artists who participated in the symposium, visiters and the art circles, it is recommended that they bring a document of study with them, introductions of cultural and artistic values belonging to their cities and their countries, or visual material containing their works.

 

Application

 

Article 1. The files to be taken as basis for the selection of the artists to participate in the Symposium will include the following information and documents:

 

-Application form.

 

– A resume with a photo in English or Turkish, not exceeding a typewriter page, in which the artist describes the 10 most important events his/her attended.

 

– Visual document in .jpeg format, introducing the five works performed by the artist.

 

– The drawing that the artist will perform at the symposium from different angles, model photographs, montage scheme, and any additional materials to be used in the sculpture. If the artist deems necessary, a brief description of the work in English or in Turkish may be included in the file.

 

Article 2. The application file containing the above documents and not exceeding 1.5 MB should be sent to the address below by e-mail at the latest 07.05.2021 on Friday 00:00. Only applications made by e-mail will be accepted.Missing applications will not be evaluated.

 

Application address:ayvalikheykelsempozyumu@gmail.com

 

Article 3. The documents in the application files may be used in press releases and in catalogs and similar publications to be printed later.

 

Working Conditions

 

Article 1. A maximum of 3 cubic meters of marble shall be supplied by the Contracting Entity for the artists who will use the marble as the material. The artists must specify the marble that is needed to

 

create the work and, if present, the base scale and the equipment needed for the installation in the application file.

 

Article 2.The artists are obliged to bring in electric and small hand tools and their consumables themselves.

 

Article 3. The technical solution and expense for the use of additional materials other than montage belongs to the artist.

 

Article 4. In the field of artistic symposium, 220V electricity, extension cable, shade and also crane, hilt will be provided.

 

Article 5.Day and night security officers shall be provided to ensure safety in the workplace.

 

Article 6.Ayvalık Municipality shall not be responsible for any direct or indirect damages, losses or work accidents that participants, third persons and employees may suffer during the symposium.

 

Article 7. A technician shall be in charge for the maintenance of all types of cutters, drillers, etc. during the symposium.

 

Article 8.Artisans have their own accident insurance, tetanus, hepatitis B, etc. They are obliged to have their vaccinations.

 

Article 9.The work will be conducted outdoors. Artists must be prepared for seasonal weather conditions, such as sudden rain and hot weather.

 

Article 10.Ayvalık Municipality and project partners have the authority to cancel or postpone the symposium due to force majeure.

 

Article 11. In case the works can not be performed within the duration of the symposium for any reason (except for coercive reasons), Ayvalık Municipality and the Symposium Committee have the right to take decisions. As a result of these decisions, only Ayvalık Court of Justice and Executive Directorships have been authorized to settle any dispute that can be experienced with artists and not resolved through amicable settlement.

Symposium Calendar

 

*07.05.2021 Symposium application deadline.

*14.05.2021 Announcement of the results of the artist who submitted by e-mail.

*21.06.2021 Last day to report on the arrival and departure details of the artists who will attend the symposium.

*06.30.2021 Meeting. Meeting the artists, settling in accommodation spaces.

*01.07.2021 Opening ceremony. The beginning of the symposium.

*30.07.2021Closing ceremony. Giving participation documents of artists, making general expenses and copyright payments.

*31.07.2021 Departure from the Saraylar.

Applicants who apply to participate in the symposium are deemed to have accepted the symposium specifications and schedule.

 

https://www.instagram.com/ayvalikheykelsempozyumu/

ayvalikheykelsempozyumu@gmail.com

https://ayvalik.bel.tr/

 

  1. INTERNATIONAL AYVALIK SCULPTURE SYMPOSIUM PARTICIPANT STATEMENT

 

As a result of the invitation letter sent to me by Ayvalık Municipality, I accepted this invitation and signed the attached “1st International Ayvalık Sculpture Symposium specification” with my own will and free will.

 

By the Ayvalık Municipality, instructors, officers, employees and other persons took a tour of all work areas and warned about the possible risks and measures to be taken by showing the tools and equipment tools that are available and that can be found during the work. For this reason, I undertake that I will not take part outside of my field of work during my work and I will act cautiously in matters related to the field of work that has been described to me.

 

I am aware of the risks that may arise during my participation in the1st International Ayvalık Sculpture Symposium.  I have sufficient physical conditions to take part in this symposium that requires physical activity. I am aware that there will be fast rotating wheels, heavy marble blocks and tools and equipment that can carry many dangers in the working environment. I take the responsibility to protect myself from these dangers.

 

I know that I have a valid personal accident insurance during the symposium and during working hours, but this institution does not have any drug or medical assistance responsibility against me. I accept and declare that I am responsible for the costs arising from health problems that may arise during my participation.

 

I have read and accept the 1st International Ayvalık Sculpture Symposium Conditions of Participation and the Symposium Participation Specification.

 

 

 

NAME and LAST NAME                                                        DATEandSIGNATURE

 

 

  1. INTERNATIONAL AYVALIK SCULPTURE SYMPOSIUM APPLICATION FORM

 

The Artist

 

Name and Last Name  
Place of Birth and Year  
Occupation  
Email  
Phone number  
Address  

 

 

Information of the study

 

 

 

 

 

The size of the stone blocks or blocks to be used by the artist, which total does not exceed 3m3

 

 

 

I have read and accept all provisions in the specification.

 

 

Date

 

Signature of Artist

 

PAYLAŞ[addtoany]

kayıt yap

*Tüm alanlar zorunludur
Bu etkinliğe daha önce katıldınız.