Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Yoklama ve açılış.
  • 04.08.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bilgisayar Yazılım Alımları gider koduna belirli müdürlüklerden 2.400.000,00TL tutarında ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

2- 20.11.2020 tarihinden itibaren yeniden uygulanmaya başlanan pandemi kısıtlamaları nedeni ile Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların pandemi dönemi ile ilişkili olarak kira ve ecrimisil ödemeleri hakkında düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi.

 

3- Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin iyileştirilmesi ve yapım işlemleri ile ilgili isim verilmesine dayalı şartlı bağış talebinin görüşülmesi.

 

4- Namık Kemal Mahallesi, 2017 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde yer alan, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı koruma amaçlı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

5- Altınova Mahallesi 468 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

6- 04.08.2021 tarihli toplantıda Hukuk Komisyonu’na sevk edilen Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi hakkında hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.

 

7- 04.08.2021 tarihli toplantıda Hukuk Komisyonu’na sevk edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönergesi hakkında hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.

 

01.09.2021 Tarihinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesinde Saat: 10.00’da  icra edilecektir.

 Bir cevap yazın