Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                                                                             HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 17.05.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ
1- Belediyemizin kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için gelir getirmeyen bazı gayrimenkullerinin satışı için encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
2- Belediyemiz Norm Kadroda Boş kadro derece değişikliği yapılması hususun da 1 adet 1.Derece Zabıta Müdürlüğü Kadrosunun kaldırılarak 3.derece Zabıta Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:
3- Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesine bağlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4- Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6- Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7- Belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin hazırlanması hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 2021 yılı Mali Bütçesinden gider ödenek kalemlerinin açılması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9- Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10- İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 2100 ada 1 parsel ile 2100 ada 2 parselin arkasında bulunan parka yakında kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11- 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile bu verilerin sayısal hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12- İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih, 2211 sayılı ve “Hurda Araçların Toplatılması” konulu yazısı gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin o bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7. Maddisinin i bendi nezdinde, ilçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklar ile kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların toplanacağı yerlerin belirlenmesi ve bunların toplanmasına ve depo alanı işgaline ilişkin ücretlerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan İmar ile Plan Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında siyasi parti temsilcileri ile görevli personel dışında halka kapalı olarak icra edilecektir. 02.06.2021 tarihi saat 10:00’da başlayacak olan meclis toplantısı belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlacaktır.Bir cevap yazın