Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

İMAR İŞLERİ

İMAR İŞLEMLERİ

İnşaat ruhsatı almak için gerekenler şunlardır:

 • Ruhsat talep dilekçesi
 • Tapu sureti
 • Çap
 • İmar durumu
 • Plankote (belediye ve harita mühendisi tarafından yerinde alınmış plankote)
 • Ebatlı kroki
 • Büro tescil belgeleri
 • Mimar
 • İnşaat mühendisi
 • Makine mühendisi
 • Elektrik mühendisi
 • Zemin etüdü raporu
 • Projeler 4 er takım
 • Mimari
 • Betonarme ve hesapları
 • Elektrik
 • Sıhhi tesisat
 • Isı yalıtım hesabı
 • Gerekiyorsa asansör ve kalorifer
 • Yapı denetim veya tus belgeleri
 • Yapı denetim izin belgesinin noter tasdikli sureti
 • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı
 • Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme
 • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
 • Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz(aslını ibraz etmek kaydı ile sureti)
 • Hesap no ………………….
 • Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
 • Ticaret odası kaydı
 • Vergi mükellefi olması
 • Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname

Yapının müteahhitliğinin yapı sahibi dışında birinin üstlenmesi durumunda

 • Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi

Dilekçe ve ekleri tam olan dosyaların kaydı yapılarak imar müdürlüğünce incelenir. Eksiklikleri varsa mal sahibi ve yapı denetim firmasına bildirilerek eksiklikler giderilmesi istenir. Otopark gerekliyse otopark hesabı istenir.

Eğer belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!