Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesine göre “Belde sınırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve hududunu temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye Kanun, Nizamname, Talimathane, Yasaklar ve emirleri tatbik etmek, Belediye Ceza Kanununa göre suçları cezalandırma ve cezaların infazı, Belediye Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi ve Belediye suçlarını kovuşturma ve araştırmakla BELEDİYE ZABITA’sı görevkli kılınmıştır.

Kendisine verilen bu görevler çerçevesinde, hizmetlerinde süreklilik asıl olup, Ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili günlerinde zabıta hizmetleri aksatılmadan yürütülür. Toplamda 4 adet karakol ekibi bulunmaktadır.

Bu görevlere ek olarak birçok Kanunlarla da Belediye Zabıtasına görevler yüklenmiştir. Belediye zabıta hizmetleri Belediye vazifesinden soyutlanamaz çünkü, Belediye Zabıtası Belediyenin icra organı ve takipçisidir.

BELEDİYE ZABITA’SININ YETKİ ALDIĞI KANUNLAR

1. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
3.  3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu,
4 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
5. 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,
6 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
7. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
8. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
9 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
10. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

11 5957 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

ZABITA KARAKOL VE EKİP AMİRLİKLERİ

1. Ayvalık Merkez Büro Amirliği :
Amirliğimiz kurum içi – kurum dışı ve bölge ekiplerinden gelen tüm yazışma ve evrakların kabulünün, dağılımının, kontrollerinin ve takibinin yapılarak geri dönüşümünü sağlamakta, ayrıca birim içinde personelin izin ve rapor işlemlerinin takibini yapmaktadır. Dış sahada sorumlu ekipler pazar yerleri, seyyar satışları, işgaller, yaya kaldırım işgalleri, dilenci, izinsiz afiş ve reklam denetimleri,ve bırcok alanda görev yapılmaktadır.

2. Karakol Amirlikleri ( Alibey Karakolu, Küçükköy Karakolu, Altınova Karakolu)
Merkez Büro Amirliğinden gelen kurum içi ve kurum dışı tüm yazışma ve evrakların takibini ve kontrollerini yaparak geri dönüşümünü sağlamaktadırlar. Yaya kaldırımları ve yolları işgal edip seyyar satışı yapanlara veya yapma girişiminde bulunanlara mani olmakta, uymayanlara yasal işlem yapılmasına ve ilçemiz genelinde bulunan pazarlarda rutin olarak yapılan denetimlere sağlamaktadır.)

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!