Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

DAĞITIMLI Sayı     : E­20956803­000­8252                                                                                                              28.04.2021

Konu   : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 62 No.lu Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Sarımsaklı Mevkii 62 No.lu Doğal Sit Alanı, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre 19/03/2021 tarihli ve 3707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Dağıtım:

Yazı İşleri Müdürlüğüne

Kültür İşleri Müdürlüğüne

  Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 Bir cevap yazın