Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

21.05.2021
Konu : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi,Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

 

İlgi : 18.05.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02­940836 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

109. maddesine göre 07/05/2021 tarihli ve 3971 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­ Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ersan BAHAR

Belediye Başkan Yardımcısı

 Bir cevap yazın