Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E­20956803­000­9215 18.05.2021
Konu : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, 42 No.lu Hasır Adası Mevkii Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

 

İlgi : 04.05.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02­907289 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Hasır Adası Mevkii 42 No.lu Doğal Sit Alanı, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre 22/04/2021 tarihli ve 852945 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ersan BAHAR

Belediye Başkan Yardımcısı

 Bir cevap yazın