Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E­20956803­000­9230 18.05.2021
Konu : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, 68 No.lu Çamlık Mevkii Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

 

İlgi : 04.05.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02­905646 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Çamlık Mevkii 68 No.lu Doğal Sit Alanı, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre 22/04/2021 tarihli ve 853014 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 2863 sayılı yasa kapsamında

” D o ğ a l S i t ­ N i t e l i k l i D o ğ a l K o r u m a A l a n ı ” v e ” D o ğ a l S i t ­ S ü r d ü r ü l e b i l i r K o r u m a v e K o n t r o l l ü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ersan BAHAR

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir cevap yazın