Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E­20956803­115.99­12660 01.07.2021
Konu : Tescil İlanı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.06.2021 tarihli ve 1427490 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim. İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Namıkkemal Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 939 ada, 10 parselde kayıtlı yapı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/05/2021 tarih, 2832 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

 

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir cevap yazın