Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı : E­20956803­000­12543 30.06.2021
Konu : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Yelken Adası Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.06.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02­1211590 sayılı yazı.

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Yelken Adası Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre 25/06/2021 tarihli ve 4165 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

 

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 Bir cevap yazın