Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E­20956803­000­10656
07.06.2021
Konu : KÜÇÜKKÖY MAH KESTANE KOYU
/KARACA SİTESİNE AİT K.K.Ç.ONAYI
HK(İMAR)
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
:
27.05.2021 tarihli ve 988720 sayılı yazınız
Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Küçükköy Mahallesi, Kestane Koyu / Karaca Sitesi’ne ait J17A18A3a numaralı halihazır harita
paftası üzerine kıyı kenar çizgisinin tespiti ve aktarımı 16/12/2020 tarih, 269380 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Makam Olur’u ile 3621 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden onaylanmış olup, Müdürlüğümüz
panosunda ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

 Bir cevap yazın

E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds