Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı : E­20956803­115.01.05­12943 05.07.2021
Konu : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi, 283 Ada, 6 Parselde Kayıtlı
Taşınmaz Hk. (10.01.3503)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.06.2021 tarihli ve E­59672249­165.02.03­1496481 sayılı yazı.

Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim. İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Zekibey Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 283 ada, 6 parselde kayıtlı yapı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23/06/2021 tarih, 2876 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

 

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 Bir cevap yazın