Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 05.07.2021 tarihli ve E59672249165.02.031518380
sayılı yazı.
Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

   İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Mithatpaşa Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 1085 ada, 10 parselde kayıtlı yapı
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 26/06/2021 tarih, 2941 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir. Karar 1 ay
süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüneBir cevap yazın