Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 05.07.2021 tarihli ve E59672249165.02.031518552
sayılı yazı.
Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Namıkkemal Mahallesinde, kentsel sit alanı dışında, 3. derece doğal Sit Alanı içerisinde, 1/1000
ölçekli koruma amaçlı imar planında PTT alanında yer alan 1014 ada, 22 parselde kayıtlı yapı “Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
25/06/2021 tarih, 2934 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüneBir cevap yazın