Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 29.06.2021 tarihli ve 1496570 sayılı yazı.
Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Namıkkemal Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 1025 ada, 12
parsellerde kayıtlı
yapı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 23/06/2021 tarih, 2853 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir.
Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüneBir cevap yazın