Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

                                                                                                      T.C.  
                                                                            AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
Sayı : E­20956803­000­17498 27.08.2021
Konu : Balıkesir  İli,  Ayvalık  İlçesi,  Sarımsaklı  
  Mevkii 61 No.lu Doğal Sit Alanının tescili  
  hk.  
  DAĞITIM YERLERİNE  
İlgi :20.08.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02[252.01.02]­1564211 sayılı yazınız  

 

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

 

İlçemiz 61. Nolu Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 02/08/2021 tarihli ve 1424441 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

İsa Cihangir YAKICI

 

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

Dağıtım :

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

 

Yazı İşleri Müdürlüğüne

 Bir cevap yazın