Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı     : E-20956803-115.99-2184                                                                                                                                                                                                                       08.02.2021

Konu : İlan Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     :       04.01.2021 tarihli ve 1005988 sayılı yazınız

 

Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Altınova Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 3 adet köprünün, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29/12/2020 tarih, 2501 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

İsa Cihangir YAKICI

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

Dağıtım :

Gereği:

Yazı İşleri Müdürlüğüne Kültür İşleri Müdürlüğüne

Etüt Proje Müdürlüğüne

 Bir cevap yazın