Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

       T.C

                                                                   AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              31.08.2021

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı: 20956803- 115.01.07-17657

Konu: İlçemiz Altınova Mahallesi 599 Ada 30-36 parseller H.k

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ilçemiz Altınova Mahallesi 599 ada 30-36 parsel ile alakalı 10.08.2021 tarih 429 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı doğrultusunda 02.09.2021 tarih perşembe günü itibariyle, parselasyon planı imar ve şehircilik Müdürlüğü panosunda 1 ay süre ile askıya çıkacaktır.10.08.2021 tarih ve 429 sayılı Belediyemiz encümen Kararı gereğince askı süresi zarfında Belediyemiz Web  sayfasından yayınlanması,tarafımıza bilgi verilmesi hususunda, Bilgilerinize rica  ederim.

 

İsa Cihangir Yakıcı

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

 

TOPLAMALAN : 22958 T E S C İ L    E E S A S SAYFANO: 1
TOPLAMPAY : 22958
TOPLAMKAMULAŞTIRMA: 0 D   A Ğ I T I M C E T V E L İ TOPLAMADAALANI : 9780
TOP. DÜZENLE.GİRMEYEN: 8538 O.KATILIM ORANI : 0.0000000
TOP. DÜZENLEMEYEGİREN: 14420 (   İMAR PARSELİNESIRALI ) D.O.PAYI ORANI : 0.3217676
KADASTRO İ M   A   R
SNo Syf. Ada/Par Alan Malik Baba Adı Hissesi Pay Giren Girmyn Dop Tahsis Ada/Par Alan Hisse Açıklama (Kad) Açıklama (İmar) Cinsi PaftaNo
1 365 599/30 10800 ŞERİF MEHMETSAKARYA İBRAHİMLE 1/8 1350 283 1067 91 192 2/1 1259 157/1259
2 365 599/30 10800 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 7/8 9450 1979 7471 637 1343 1101/1259
1 365 599/30 10800 ŞERİF MEHMETSAKARYA İBRAHİMLE 1/8 1350 283 1067 91 192 3/1 1288 34/1288
2 365 599/30 10800 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 7/8 9450 1979 7471 637 1343 241/1288
3 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 506/1288
4 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 506/1288
3 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 3/2 1881 940/1881
4 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 940/1881
3 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 4/1 1560 780/1560
4 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 780/1560
3 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 4/2 3792 1896/3792
4 313 599/36 12157 FEHİMHÜROLÇOBANO ĞİBRAHLİMLE 1/2 6079 6079 1956 4123 1896/3792
ULUSALCADVE GIS COZUMLERIA.S.. NI For  Windows 3.2.1.76

 

DOPHESABI

 

Toplam Tahsis = 9780
Toplam İmar Ada Alanı = 9780
Toplam Ortak Katılım   Alanı = 0
Toplam Düzenlemeye Giren (Dopal) = 14420
Toplam Düzenlemeye Giren (Dopalma) = 0
Toplam Kamulaştırılan Alan = 0
Toplam Bağışlanan Alan = 0
Toplam Kadastro  Parsel Alanı = 22958
Toplam Pay = 22958
Ortak  Katılım Oranı = 0.0000000
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  (DOPO) = 0.3217676
DOPO(OKO ile birlikte) = 0.3217676
Düzenleme Ortaklık Payı Hesabı
Kamuya Ayrılan Alan = 14420 9780 = 4640
Düzenleme Ortaklık Payı = 4640 / 14420 = 0.3217676

 

 Bir cevap yazın