Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

                                                                                                        T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E20956803115.01.0517835
01.09.2021
Konu : Alibey Adası Kentsel Sit İlanı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 26.08.2021 tarihli ve E59672249165.02.031661006  sayılı yazı.
Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                               İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Alibey Adası Kentsel Sit Alanı sınırları, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
25/08/2021 tarih, 3033 sayılı kararı ile sayısallaştırılarak düzeltilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: Ejb+22lYNIbGjT94jknzhcFEtBAlOVCJ
Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleribelediyeebys
Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Sahil Boyu Caddesi No:1 Balıkesir Ayvalık
Telefon No: (266)312 10 21 Faks No: (266)312 32 19
ePosta:
info@ayvalik.bel.tr İnternet Adresi: https://www.ayvalik.bel.tr
Kep Adresi: ayvalikbelediyesi@hs03.kep.tr
Bilgi için: Yalın TÜZMEN
Şehir Plancısı
Telefon No:
1Bir cevap yazın