Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

                                                                                                        T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E20956803115.01.0517835
01.09.2021
Konu : Alibey Adası Kentsel Sit İlanı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 26.08.2021 tarihli ve E59672249165.02.031661006  sayılı yazı.
Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                               İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Alibey Adası Kentsel Sit Alanı sınırları, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
25/08/2021 tarih, 3033 sayılı kararı ile sayısallaştırılarak düzeltilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: Ejb+22lYNIbGjT94jknzhcFEtBAlOVCJ
Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleribelediyeebys
Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Sahil Boyu Caddesi No:1 Balıkesir Ayvalık
Telefon No: (266)312 10 21 Faks No: (266)312 32 19
ePosta:
info@ayvalik.bel.tr İnternet Adresi: https://www.ayvalik.bel.tr
Kep Adresi: ayvalikbelediyesi@hs03.kep.tr
Bilgi için: Yalın TÜZMEN
Şehir Plancısı
Telefon No:
1Bir cevap yazın

E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds