Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E2095680300018725
10.09.2021

Konu : Ayvalık İlçesi Tavuk Adası Doğal Sit AlanıTescili Hak.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.09.2021 tarihli ve 46262231115.01.9937029 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan; İlçemiz Tavuk Adası Mevkii 1. Derece Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 02/08/2021 tarihli ve 1424349 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile 2863
sayılı yasa kapsamında “Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüneBir cevap yazın