Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : E2095680300019463
21.09.2021
Konu : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, KüçükköyTuzla
Mevkii (67 No.lu) Doğal Sit Alanı
Tescili Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 20.09.2021 tarihli ve E46981554252.01.021773306
sayılı yazınız
Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
İLAN
Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;
İlçemiz Küçükköy Tuzla
Mevkii 67. nolu Doğal Sit Alanının koruma statüsü, 1 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 194/09/2021 tarihli ve 1733494 sayılı Bakanlık
Makam Olur’u ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal SitNitelikli
Doğal Koruma Alanı ve Doğal SitSürdürülebilir
Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Dağıtım :
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüneBir cevap yazın