Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : E­20956803­000­22977                                                                                                                                                                                                                                              01.11.2021

Konu : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Çamlık Kentsel Sit Sınırı Köşe Koordinat Değerlerinin Elde Edilmesi Hk.(10.01.01)

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi     :       26.10.2021 tarihli ve E­59672249­165.02.03­1845072 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan; İlçemiz Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Alanı sınırları, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21/10/2021 tarih, 3197 sayılı kararı ile sayısallaştırılarak düzeltilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

 

Dağıtım :

Yazı İşleri Müdürlüğüne

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

İsa Cihangir YAKICI İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: jBUprO­d/BbMA­W1OWn5­dRP6EB­0yPkhX5A Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­belediye­ebys

 

 

Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Sahil Boyu Caddesi No:1 Balıkesir Ayvalık Telefon No: (266)312 10 21 Faks No: (266)312 32 19

e­Posta: info@ayvalik.bel.tr İnternet Adresi: https://www.ayvalik.bel.tr Kep Adresi: ayvalikbelediyesi@hs03.kep.tr

Bilgi için: Yalın TÜZMEN

Şehir Plancısı Telefon No:

 

1Bir cevap yazın