Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı     : E-20956803-000-3075                                                                                                              20.02.2021

Konu   : Ayvalık İlçesi, Fevzipaşa­Vehbibey Mahallesi, 328 Ada 5 Parselin Tescili Hakkında

 

 

DAĞITIM YERLERİNE İlgi     :      12.02.2021 tarihli ve 46262231­115.99­6873 sayılı yazınız

Aşağıdaki İlanımızın Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İLAN

 

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Fevzipaşa­Vehbibey Mahallesinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 328 ada, 5 parselde kayıtlı yapı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve II. grup yapı” olarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/01/2021 tarih, 2580 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

İsa Cihangir YAKICI

İmar ve Şehircilik Müdür VekiliBir cevap yazın