Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı     : E­20956803­115.01.07­5909                                                                                                                                                                                                                                                                          25.03.2021

Konu   : Mithatpaşa  Mahallesi  1045  Ada26/27/28/50/51 Parseller Hk.

 

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1045 ada 26/27/28/50/51 parseller ile alakalı, 09.03.2021 tarih, 102 sayılı Belediyemiz Encümen kararı doğrultusun da, 26.03.2021 tarih, itibariyle 1 ay süre ile Belediyemiz Web safında yayınlanmasına, ve tarafımıza bilgi verilmesi hususun da;

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

İsa Cihangir YAKICI

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

 

Ek:

1­ 09.03.2021 tarih, 102 sayılı Belediyemiz Encümen kararı.

2­ Encümen kararı.

3­ Parselasyon Planı

4­ Tescile Esas

5­ Ayırma Çapı Belgesi

6­ Durum Haritası.

7­ Düzenleme Sahası.

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.Bir cevap yazın