Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

Sayı     : E­20956803­000­6276                                                                                                              30.03.2021

Konu   : Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Yalnız Adası Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi     :      29.03.2021 tarihli ve E­46981554­252.01.02­616961 sayılı yazınız

 

Aşağıdaki İlanımızın ve eki taşınmaz listesinin Belediye ilan vasıtasıyla 1 ay süre ile ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz Kız Adası, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre 19/03/2021 tarihli ve 3707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında “Doğal Sit­Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Dağıtım :

Yazı İşleri Müdürlüğüne

Kültür İşleri Müdürlüğüne

Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: uPJzW5­8vzIfb­in7HbZ­/SuEe3­P1JAod4U Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­belediye­ebys

 

 Bir cevap yazın