Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı     : E­20956803­115.01.06­7952                                                                                                    22.04.2021

Konu   : Plan Değişikliği, İlan

DAĞITIM YERLERİNE İlgi     :      14.04.2021 tarihli ve 16640 sayılı yazı.

 

Aşağıdaki İlanımızın 28/04/2021 tarihi itibari ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesine istinaden, 30 gün süre ile ilan edilmesi hususunda müsaadelerinize arz ederim.

 

İLAN:

Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan;

İlçemiz, Altınova Mahallesi, 552 ada, 29 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan Trafo Alanı ile alakalı UİP­10440998 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesine istinaden 05/08/2020 tarih, 114 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7b maddesine istinaden 25/03/2021 tarih, 328 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

Tüm halkımıza bildirilir.

 

Ersan BAHAR Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Ek:

1­ 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planı.

2­ 1/1000 ölçekli öneri imar plan değişikliği. Dağıtım :

Kültür İşleri Müdürlüğüne Yazı İşleri Müdürlüğüne Altınova MUHTARLIĞI

 

 

 

 

 Bir cevap yazın

E-BELEDİYE

Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .


Kişisel verileri Koruma Kanunu Gereği Kullanıcıların çift doğrulama sistemi ile ödeme sistemine (ebelediye) girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu ikili doğrulama sistemi kapsamında https://ebelediye.ayvalik.bel.tr adresinden giriş esnasında TC kimlik numarası ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına anlık gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana yazarak giriş yapılabilir, giriş esnasında sistemdeki cep numarası ile girilen cep numarası eşleşmez ise veya belediye sisteminde cep numarası kayıtlı değil ise doğrulama SMS si gelmez ve giriş yapılamaz . Bu durumda bilgi işlem biriminden sistemde kayıtlı olan bilgilerinize cep numaranızı kaydettirmeniz gerekir .

This will close in 20 seconds