Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 14.10.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı, İmar Planında Sağlık ve Sosyal tesis alanı olarak ayrılan taşınmazla ilgili olarak alınan 01.08.2018 tarih ve 138
sayılı Meclis kararı ile 03.10.2018 tarih ve 173 sayılı Meclis kararının iptal edilmesinin görüşülmesi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı, İmar Planında Sağlık ve Sosyal Tesis alanı olarak ayrılan taşınmazın yap, işlet, devret modeli ile üçüncü şahıslara ihale edilmesi için, Encümen’e yetki verilmesinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporu
3-Barınma ve konaklama amacı ile inşa edilmiş plakalı veya plakasız, trafik tescilli römork, karavan, tiny house ve benzerlerinin Ayvalık İlçe sınırları içerisinde, kısa veya uzun, süreli konaklama ve barınma amacıyla kullanmaları konusunda müştereken düzenlenen İmar ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
4-1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda yer alan Kırlangıç Tesisi önünde ve İtfaiye Biriminin önünde yer alan kavşaklarımızın, birbirine bağlayan yol ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
5-Hayrettinpaşa Mahallesinde, tapunun 154 ada, 75-108 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 42 m2, diğeri 66 m2 taban alanlı iki adet yapı önerisi getiren ve 108 parselle şuyulu durumu sonlandıran, yapı yoğunluğunu azaltan l/500 ve l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
6-Altınova Mahallesi, 385 ada, 4 parselde kayıtlı ve karayollarından cephe alan taşınmazın geçiş hakkı alamaması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
7-TEMA Vakfı kurucu onursal Başkanı Merhum Hayrettin KARACA’ nın isminin İlçemizde bir sokak, cadde veya park alanına isminin verilmesi konusunda düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
8-Aliçetinkaya Mh. 1903/4 parsel ile 1904/4 parsel arasında kalan park alanına Süleyman ARAN’ın isminin verilmesine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın